Marietje SCHAAKE : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Ostatnie prace 

Kamerun EN  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-099-0000)  
Wkład do debat parlamentarnych 
Brunei EN  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-125-0000)  
Wkład do debat parlamentarnych 

Kontakt