Vicky FORD
  • Vicky
    FORD
  • Wielka Brytania
  • Data urodzenia: 21 września 1967, Omagh

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

67

Kontrola nabywania i posiadania broni (debata)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(3)

Kontrola nabywania i posiadania broni (debata) (2)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(3)

Kontrola nabywania i posiadania broni (debata) (3)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(3)

Kontrola nabywania i posiadania broni (debata) (4)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(3)

Kontrola nabywania i posiadania broni (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (głosowanie)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(6.4)

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UA a Kanadą (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(8.1)

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(8.4)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie norm europejskich – wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012

IMCO
09-06-2017 A8-0213/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

IMCO
11-05-2017 A8-0195/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

IMCO ITRE
21-12-2015 A8-0371/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015

IMCO
02-02-2015 A8-0018/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

IMCO
15-05-2017 IMCO_AD(2017)597610

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020

IMCO
07-12-2016 IMCO_AD(2016)592330

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

IMCO
29-06-2016 IMCO_AD(2016)578848

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

9

OPINIA w sprawie FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

IMCO
22-03-2017 IMCO_AD(2017)595754

OPINIA w sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze

IMCO
29-11-2016 IMCO_AD(2016)589220

OPINIA Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)585496

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) - Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

IMCO
11-06-2015 IMCO_AD(2015)539869

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

IMCO
24-03-2015 IMCO_AD(2015)551771

OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)546596

OPINIA w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)541631

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

IMCO
23-01-2015 IMCO_AD(2015)539571

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – realizacja priorytetów na rok 2014

IMCO
26-09-2014 IMCO_AD(2014)537327

Instytucjonalne projekty rezolucji

11

Projekt rezolucji w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego

16-11-2016 B8-1230/2016

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2017

04-07-2016 B8-0896/2016

Projekt rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

21-10-2015 B8-1077/2015

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2016

01-07-2015 B8-0661/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2015

12-01-2015 B8-0037/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy leczenia chorób rzadkich

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Wygasła

szczegóły

Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE

Data otwarcia : 18-05-2015
Termin : 18-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 172 - 24-08-2015

Pytania pisemne

17

  Cost-benefit study on mandatory anti-lock braking systems (ABS) for agricultural vehicles (tractors)

29-03-2017 E-002193/2017 Komisja

  Removal and repatriation of organs following death

02-03-2017 E-001449/2017 Komisja

  Regulatory Technical Standards on customer authentication for electronic payments

20-10-2016 E-007919/2016 Komisja

  EU intellectual property rights not enforceable for small UK companies in Ireland

31-08-2016 E-006517/2016 Komisja

  Consent when upgrading to Windows 10

14-06-2016 E-004820/2016 Komisja

  Late BPS payments to farmers

14-06-2016 P-004811/2016 Komisja

  Commission action needed in response to Malta reopening the spring hunting season

17-03-2016 P-002288/2016 Komisja

  Repatriation of mortal remains

10-09-2015 E-012703/2015 Komisja

  Turtle doves

21-07-2015 E-011722/2015 Komisja

  Data centres

17-06-2015 E-009889/2015 Komisja

Pytania ustne

7

Komunikat Komisji "Ku gospodarce opartej na danych" (COM(2014)0442)

02-03-2016 O-000040/2016 Komisja

Wzrost zagrożenia terrorystycznego

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Sytuacja w sektorze stalowym

05-11-2015 O-000139/2015 Komisja

Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym

28-09-2015 O-000113/2015 Komisja

Komunikat Komisji "Ku gospodarce opartej na danych" (COM(2014)0442)

11-09-2015 O-000098/2015 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

 

Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (B8-0024/2017)

19-01-2017

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.