Liem HOANG NGOC

Grupy polityczne

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Francja)

Członek

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

46

Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Program działań dla podatków (debata)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Statystyka europejska (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (głosowanie)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Statystyka europejska (debata)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Statystyka europejska (debata) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

8

SPRAWOZDANIE w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

OPINIA w sprawie ram ładu korporacyjnego dla spółek europejskich

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

OPINIA w sprawie zielonej księgi pt. „Na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”– zielona księga

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Pytanie(-a) parlamentarne

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisja

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komisja

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komisja

Oficjalne stanowisko Rady w sprawie wydalenia Romów z Francji

03-02-2011 O-000030/2011 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe