Diane DODDS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Kontakt