Diane DODDS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt