Julie GIRLING : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu 

Ostatnie prace 

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Julie GIRLING  
Julie GIRLING 

Na stronie EP NEWSHUB

 • Against tough competition this is probably the most depressing piece in this week's Sunday papers. #PeoplesVote #StopBrexit https://t.co/iWf95VdpCi 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Delighted to be speaking to 1st Peatmoor Guides & Trefoil Guild, Swindon, during Parliament week. Thk u for the lovely homemade cake made by the Guides @Girlguiding

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • A pleasure to speak to students at Crispin School, Street, lots of questions including Brexit, climate change & plastics @crispinschool

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt