Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek prezydium
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 15 listopada 1969, Sutton Coldfield

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

159

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (głosowanie)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In Memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Skład komisji i delegacji

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

21

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

ECON
06-09-2018 A8-0278/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału

ECON
28-06-2018 A8-0243/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

ECON
28-06-2018 A8-0242/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji odnoszące się do przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Instytucjonalne projekty rezolucji

12

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

01-06-2016 B8-0724/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie

06-07-2015 B8-0686/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

06-03-2015 B8-0238/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Pytania pisemne

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisja

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisja

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisja

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisja

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisja

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisja

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisja

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisja

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisja

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisja

Pytania ustne

2

Sytuacja w sektorze stalowym

05-11-2015 O-000139/2015 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

3

 

Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Wdrażanie programu Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels