Franz OBERMAYR : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Ostatnie prace 

Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt