Magdi Cristiano ALLAM

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący/Członek prezydium
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący/Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Włochy)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Włochy)

Wiceprzewodniczący

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

11

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (debata)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Sytuacja w Jemenie, Bahrajnie, Syrii i Egipcie (debata)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Europejska akcja na rzecz ofiar terroryzmu (debata)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Projekt(-y) rezolucji

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

10-09-2013 B7-0425/2013

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa małoletnich dzieci do utrzymywania głębokiej więzi z obojgiem rodziców, również w przypadku, gdy rodzice żyją w prawnej separacji lub rozwiedli się

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Wygasła

szczegóły

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 54 - 23-01-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z cukrzycą ciążową

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Wygasła

szczegóły

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 65 - 10-12-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie odstąpienia od euro i powrotu do walut krajowych

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Wygasła

szczegóły

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 28 - 14-06-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie swobody eksponowania w miejscach publicznych symboli religijnych reprezentatywnych dla kultury i tożsamości danego ludu

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Wygasła

szczegóły

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Data otwarcia : 23-11-2009
Termin : 11-03-2010
Liczba sygnatariuszy : 129 - 15-03-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Komisja

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisja

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Komisja

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Komisja

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisja

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Komisja

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Komisja

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Komisja

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe