Giancarlo SCOTTÀ : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 

Ostatnie prace 

Kontakt