Christophe BÉCHU

Grupy polityczne

  • 14.07.2009 / 31.12.2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

  • 14.07.2009 / 31.12.2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Członek

  • 16.07.2009 / 31.12.2010 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16.09.2009 / 31.12.2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo

  • 16.07.2009 / 31.12.2010 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 16.07.2009 / 31.12.2010 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 16.09.2009 / 03.12.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
  • 04.12.2009 / 31.12.2010 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

2

Projekt(-y) rezolucji

1

Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim

14-09-2009 B7-0053/2009

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Dziecka

18-01-2010 P7_DCL(2010)0003 Wygasła

szczegóły

Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU

Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 04-06-2010
Liczba sygnatariuszy : 338 - 04-06-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

88

Strategia UE na rzecz regionu atlantyckiego

10-01-2011 O-000002/2011 Komisja

  Extending the Erasmus Programme to include traineeships

13-08-2010 E-6115/2010 Rada

  Injection of flexibility into the yuan

05-08-2010 E-5967/2010 Rada

  Diplomatic and strategic impact of the Galileo European Satellite Navigation System

27-07-2010 E-6117/2010 Komisja

  Future suppliers of the Nabucco gas pipeline and competition with the South Stream project

27-07-2010 E-6116/2010 Rada

  Scope of the European External Action Service

27-07-2010 E-6114/2010 Rada

  Opening-up of the internal market to Brazilian pigmeat exports

27-07-2010 E-6103/2010 Rada

  New rules on weapons

27-07-2010 E-6102/2010 Rada

  Ban on bluefin tuna fishing vessels

27-07-2010 E-6016/2010 Rada

  European identity, Community commemorations and Europe Day

27-07-2010 E-6015/2010 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe