Sonia ALFANO
 • Sonia
  ALFANO
 • Włochy
 • Data urodzenia: 15 października 1971, Messina

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)

Przewodnicząca

 • 18.04.2012 / 23.10.2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28.03.2012 / 17.04.2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 18.04.2012 / 23.10.2013 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 19.04.2012 / 30.06.2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19.01.2012 / 18.04.2012 : Komisja Petycji

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

81

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) (debata)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(20)

Budżet korygujący nr 6/2013 (debata)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(9)

Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (głosowanie)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(11.9)

Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(12)

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

10-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-10(3)

Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)

10-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-10(16)

Porządek obrad

04-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-04(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

8

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

LIBE
24-04-2012 A7-0143/2012

Projekt(-y) rezolucji

214

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

25-02-2014 B7-0222/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosowania uzbrojonych dronów

25-02-2014 RC-B7-0201/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż

14-01-2014 RC-B7-0015/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

10-06-2013 RC-B7-0256/2013

Projekt rezolucji w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

05-06-2013 B7-0261/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strajku głodowego więźniów w Guantánamo

22-05-2013 RC-B7-0234/2013

Oświadczenie(-a) pisemne

5

Oświadczenie pisemne w sprawie natychmiastowego zaprzestania tortur i maltretowania chartów w Europie

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Wygasła

szczegóły

Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 221 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania bezzałogowych statków powietrznych do zabójstw celowanych

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Wygasła

szczegóły

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 95 - 20-04-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiego programu oczyszczania rzek i stref przybrzeżnych zanieczyszczonych polichlorowanymi bifenylami (PCB)

16-01-2012 P7_DCL(2012)0001 Wygasła

szczegóły

Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA

Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 151 - 20-04-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie Konwencji ONZ o Pracownikach-Migrantach

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Wygasła

szczegóły

Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER

Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 116 - 24-03-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie „czystego” Parlamentu

05-07-2010 P7_DCL(2010)0059 Wygasła

szczegóły

Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO

Data otwarcia : 05-07-2010
Termin : 11-11-2010
Liczba sygnatariuszy : 75 - 11-11-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

259

  Tackling family crisis for the sake of children

24-04-2014 E-005595/2014 Komisja

  Incinerators in San Vittore del Lazio

24-04-2014 E-005457/2014 Komisja

  Web tax

24-04-2014 E-005455/2014 Komisja

  Infringement procedure 2010/4227

24-04-2014 E-005454/2014 Komisja

  Problem of the mark-up ('la tabelle') on foreign books in Belgium

23-04-2014 E-005440/2014 Komisja

  Continuing identity checks at the border between France and Luxembourg

23-04-2014 E-005439/2014 Komisja

  Traffic on Commission websites

23-04-2014 E-005438/2014 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe