Vincenzo IOVINE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 23-10-2012 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 24-10-2012 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 07-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)
 • 08-11-2010 / 12-10-2011 : Alleanza per l'Italia (Włochy)
 • 13-10-2011 / 13-11-2012 : - (Włochy)
 • 14-11-2012 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 08-10-2009 / 23-11-2010 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 15-09-2011 / 28-09-2011 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 10-03-2010 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 19-01-2012 / 23-10-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 19-11-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)  
- REGI_AD(2012)487681 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego dnia pamięci o tych, którzy oddali życie za pokój  
- P7_DCL(2010)0066 - Wygasła  
Vincenzo IOVINE  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 38 - 06-12-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie przepisów dotyczących środków aromatyzujących w Ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu  
- P7_DCL(2010)0065 - Wygasła  
Vincenzo IOVINE  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 33 - 06-12-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe