Alfredo PALLONE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 16-09-2009 / 24-11-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 16-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 17-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie nowej strategii polityki ochrony konsumentów  
- ECON_AD(2011)470008 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie cichej eksterminacji nosorożców w Afryce Południowej  
- P7_DCL(2010)0074 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Data otwarcia : 06-10-2010
Termin : 20-01-2011
Liczba sygnatariuszy : 92 - 20-01-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego dnia upamiętniającego osoby, które straciły życie w czasie pracy  
- P7_DCL(2010)0052 - Wygasła  
Alfredo PALLONE , Aldo PATRICIELLO  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 44 - 15-10-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego dnia badań nad chorobami  
- P7_DCL(2010)0051 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 43 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe