Mara BIZZOTTO : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt