Kristiina OJULAND

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estonia)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estonia)

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Praw Człowieka

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

217

Głosowanie

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Szczyt UE-Rosja (debata)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach (debata)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ochrony konsularnej obywateli Unii za granicą

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Projekt(-y) rezolucji

297

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie szkolnictwa i dyskryminacji religijnej w Pakistanie

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Wygasła

szczegóły

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 56 - 05-07-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie obozu Ashraf

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Przyjęta

szczegóły

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Data otwarcia : 06-10-2010
Termin : 20-01-2011
Przyjęto : 25-11-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0452
Liczba sygnatariuszy : 401 - 25-11-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komisja

Praworządność i prawa człowieka w Rosji

02-10-2013 O-000102/2013 Komisja

Zakaz wydawania wiz dla rosyjskich urzędników - działania następcze podjęte w wyniku zalecenia PE

06-02-2013 O-000010/2013 Komisja

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komisja

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komisja

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komisja

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie