Marie TOUSSAINT : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Prawna 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 

Kontakt