Eva MAYDELL : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt