Eva MAYDELL : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt