Enrico FERRI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Litwa
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 07-10-1999 / 10-10-1999 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadzykistanem, Turkmenistanem i Mongolia
 • 12-02-2001 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 07-02-2002 / 25-06-2002 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 13-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 24-09-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Malta

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the report of the Multidisciplinary Group on Organised Crime - Joint Action on mutual evaluations of the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0398/2000 -  
-
LIBE 
Report on the amended proposal for a European Parliament and Council regulation on the Community Design - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0150/2000 -  
-
JURI 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the European Parliament and Council Directive on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or trhee-wheel motor vehicles - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0029/1999 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on recognition for conscientious objection to animal experiments in the EU EN  
- P5_DCL(2002)0006 - Wygasła  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Data otwarcia : 17-04-2002
Termin : 17-07-2002
Liczba sygnatariuszy : 67 - 17-07-2002