Alexandra Lesley PHILLIPS : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rozwoju
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wybór Komisji EN  
 

Brexit Party MEPs voted against the ‘election’ of the European Commission. Brexit Party MEPs believe that the functioning of the European institutions, in particular the Commission, is fundamentally undemocratic. We therefore voted against the Commission in protest against the undemocratic nature of the election of the Commission.

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (A9-0040/2019 - Eva Kaili) EN  
 

. ‒ Brexit Party MEPs abstained on this budgetary proposal. The EU Solidarity Fund is an EU budget to help areas that have been affected by natural disaster in Europe. This proposal is to mobilise EUR 4.5 million of the fund for Crete (Greece), which suffered extremely heavy rains causing landslides, infrastructure loss and loss of life. While we oppose the EU spending British taxpayers’ money, as this was for humanitarian relief and wouldn’t require fresh funding from the UK, we chose to abstain rather than vote against.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) EN  
 

Brexit Party MEPs voted against this budgetary proposal. This proposal was to mobilise an extra EUR 778 million to support EU migration, refugee and border policies. The money would be spread between the years 2020-2023. We oppose the EU spending British taxpayers’ money and cannot support this fund spending on failed policies.

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania