Tim AKER : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Ostatnie prace 

Kontakt