Tim AKER : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Ostatnie prace 

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt