Asystenci akredytowani przy Parlamencie Europejskim

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Asystenci

Deputowanych

Asystent akredytowany pracuje w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg lub Strasburgu) na podstawie umowy o pracę opartej na prawie europejskim, podpisanej bezpośrednio z Parlamentem. Asystent krajowy pracuje w jednym z państw członkowskich UE i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę opartej na prawie prywatnym, podpisanej z posłem i podlegającej przepisom prawa danego państwa.