Rezultaty wyszukiwania: 1

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
  • Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
  • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • Niemcy Christlich Demokratische Union Deutschlands