Luděk NIEDERMAYER : Página inicial 

Vice-Presidente 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Membro 

Delegação para as Relações com os Estados Unidos 

Membro suplente 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
Comissão dos Transportes e do Turismo 
Delegação para as Relações com a Península da Coreia 

Últimas atividades 

Luděk NIEDERMAYER  
Luděk NIEDERMAYER 

No NEWSHUB do PE

  • Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí ukazuje, jak je důležité, když země má aspoň základní principy pro "vládu práva". A jsou lidé, kteří tento princip svým konáním ochraňují. Díky. #cirkevnirestituce

    Publicado:  
    em twitter 

Contacto