Maria GRAPINI : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Partidul Conservator (Roménia)
 • 09-07-2015 / 21-03-2019 : Partidul Puterii Umaniste (Roménia)
 • 22-03-2019 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Roménia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Península da Coreia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Membro suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Transportes e do Turismo
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia
 • 22-11-2016 / 18-01-2017 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Transportes e do Turismo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a aplicação das disposições jurídicas e a Declaração Conjunta que garante o controlo parlamentar das agências descentralizadas  
- LIBE_AD(2019)631991 -  
-
LIBE 
PARECER sobre a aplicação da Diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 
PARECER sobre uma Estratégia Europeia para os Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligentes  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019  
- IMCO_AD(2018)622282 -  
-
IMCO 
PARECER sobre a criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos na União Europeia: é tempo de agir!  
- IMCO_AD(2018)619168 -  
-
IMCO 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO  
 

Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare. Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. Este foarte important să identificăm vulnerabilitățile și provocările care apar în fiecare zi la granițele UE. Una dintre cele mai fundamentale prerogative ale Uniunii Europene este aceea de a-și proteja cetățenii, tocmai de aceea este esențial să luptăm pentru o migrație legală și să combatem infracționalitatea la granițe, însă trebuie totodată să avem un răspuns prompt și eficient cu privire la populația care migrează în UE și cu privire la cererile de azil, respectând totodată drepturile omului și valorile europene. Am votat acest raport datorită considerentelor prezentate mai sus.

Adesão da UE ao Ato de Genebra relativo às denominações de origem e às indicações geográficas (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Este important ca denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor dintr-o anumită țară să fie păstrate și protejate, fie că este vorba de vinuri, băuturi spirtoase, ori alte produse agricole și alimentare. Câteva state membre ale Uniunii Europene sunt părți ale Actului de la Geneva, prin care acestea se angajează să protejeze pe teritoriile lor denumirile și indicațiile geografice ale produselor celorlalte țări, motiv pentru care consider că ar fi un beneficiu ca Uniunea Europeană să adere la Actul de la Geneva al Acordului de a Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Acest lucru ar îmbunătăți protecția indicațiilor geografice în toate țările și ar aduce totodată Uniunii Europene un avantaj în negocieri cu partenerii comerciali. Consider că este important ca UE să beneficieze de acest acord, care aduce un spor valorii adăugate din sectorul agricol și oferă avantaje comerciale tuturor părților contractante, motiv pentru care am votat în favoarea acestei recomandări.

Ação da União na sequência da sua adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem e às indicações geográficas (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o uniune specială în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale, care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale. Părțile contractante se angajează așadar să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate.
Deoarece Uniunea Europeană are competență exclusivă pentru domeniile reglementate de Actul de la Geneva și, deși există legislație a Uniunii Europene care prevede protecția indicațiilor geografice ale anumitor produse agricole cum ar fi vinurile, băuturile spirtoase, vinurile aromatizate, dar și alte produse agricole și alimentare, nici Uniunea Europeană, nici statele sale membre nu pot beneficia de Uniunea specială instituită prin Acordul de la Lisabona fără aderare la Actul de la Geneva. Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva are importanță politică, în măsura în care legislația Uniunii Europene asupra indicațiilor geografice neagricole, în special în contextul aderării la Actul de la Geneva, este vitală, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a transformação da UE numa zona sem delfinários  
- P8_DCL(2016)0104 - Caduca  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Data de abertura : 03-10-2016
Caduca no dia : 03-01-2017
Número de signatários : 46 - 04-01-2017
Declaração escrita sobre a promoção do consumo de peixe  
- P8_DCL(2016)0095 - Caduca  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 66 - 13-12-2016
Declaração escrita sobre cifragem  
- P8_DCL(2016)0073 - Caduca  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 56 - 13-12-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros 

Contacto