Adam SZEJNFELD : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polónia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Comércio Internacional
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar CARIFORUM-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Comércio Internacional

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países da Ásia do Sul
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países da América Central
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Desenvolvimento
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

RELATÓRIO sobre produtos com uma duração de vida mais longa: vantagens para os consumidores e as empresas  
- A8-0214/2017 -  
-
IMCO 

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 
PARECER sobre o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da UE  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
PARECER sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo(, por outro  
- INTA_AD(2015)569826 -  
-
INTA 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa do Corpo Europeu de Solidariedade e revoga o [Regulamento do Corpo Europeu de Solidariedade] e o Regulamento (UE) n.º 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
PARECER sobre o relatório anual sobre o controlo das atividades financeiras do BEI  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
PARECER sobre o impacto do comércio internacional e das políticas comerciais da UE nas cadeias de valor mundiais  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Acordo de Comércio Livre UE-Singapura (resolução) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa o wolnym handlu z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem.
Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości.
Wyjątkowość tej umowy polega także na zmianie w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana.

Relatório de 2018 sobre a Bósnia-Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) PL  
 

Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., charakteryzowały się niską frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim stopniu.
W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. Bośnia i Hercegowina poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bośnia i Hercegowina powinna efektywniej i szybciej wdrażać reformy zalecane przez Unię Europejską oraz realizować orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Klęski żywiołowe w Europie i na świecie znacznie przybierają na sile, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, co poważnie zagraża naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Główną tego przyczyną jest bez wątpienia zmiana klimatu, która zwiększyła negatywne skutki zdarzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został stworzony w celu udzielania praktycznego wsparcia państwom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i borykają się z jej skutkami. Nieobligatoryjny charakter pomocy w ramach mechanizmu, w zamian za wsparcie finansowe ze strony Unii służące pokryciu wydatków, takich jak koszty adaptacji, certyfikacji i transportu, okazał się niewystarczający, by reagować na poważne sytuacje nadzwyczajne, które pojawiają się w różnych państwach w tym samym czasie. Polegając głównie na zdolnościach krajowych, można się zetknąć z sytuacją, że zdolności te nie są dostępne w UE, gdy mają być wykorzystane na szczeblu krajowym.
Ponadto, wiele państw członkowskich pozostaje głuchych na wezwania o pomoc i wsparcie. Solidaryzm międzynarodowy nie zawsze zatem działa. Aby Unia Europejska mogła zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu klęsk i katastrof, musi opierać się na silniejszym mechanizmie, który będzie w stanie reagować w sposób zdecydowany i niezawodny.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Propostas de ato da União  
Os deputados podem apresentar um pedido à Comissão Europeia para que proponha um ato da União (um novo ato ou uma alteração a um ato existente). Artigo 47.º do Regimento

Proposta de ato da União sobre a análise e controlo do investimento estrangeiro em setores estratégicos  
- B8-0302/2017  

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre as diferenças na composição e na qualidade dos produtos vendidos nos mercados orientais e ocidentais da UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Caduca  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data de abertura : 09-05-2016
Caduca no dia : 09-08-2016
Número de signatários : 141 - 28-07-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros 

Declarações de participação dos deputados em eventos organizados por terceiros