Branislav ŠKRIPEK : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro
 • 13-09-2016 / 12-12-2016 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 11-01-2017 / 04-07-2017 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro
 • 05-07-2017 / 07-01-2018 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro da Mesa

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : OBYČAJNÍ ĽUDIA (Eslováquia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com Israel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 09-05-2016 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegação para as relações com o Mercosul
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
 • 17-02-2016 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países do Maxereque
 • 09-05-2016 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
 • 31-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária e que facilita o intercâmbio transfronteiras de informações sobre o não pagamento de taxas rodoviárias na União (reformulação)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à reutilização de informações do setor público (reformulação)  
- LIBE_AD(2018)627951 -  
-
LIBE 
PARECER sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (Reformulação)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 
PARECER sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas  
- LIBE_AD(2017)601038 -  
-
LIBE 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Utilização de ferramentas e procedimentos digitais no domínio do direito das sociedades (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) SK  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže účelom návrhu smernice je modernizácia právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností pomocou digitálnych nástrojov a procesov v procese registrácie spoločnosti alebo pobočky spoločnosti (aj v cezhraničnom aspekte). Ako zdôrazňujú autori projektu, medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o dostupnosť spoločností pre elektronické nástroje. Právo obchodných spoločností EÚ v súčasnosti obsahuje niektoré prvky digitalizácie, ako napríklad povinnosť členských štátov poskytovať informácie o spoločnostiach registrovaných v centrálnych registroch na internete. Navrhovatelia projektov však tieto požiadavky považujú za obmedzené a nedostatočne presné, čo vedie k ich veľmi odlišnej implementácii na národnej úrovni. Právne predpisy EÚ okrem toho nepokrývajú niektoré digitálne procesy, ako je registrácia spoločnosti alebo pobočky spoločnosti prostredníctvom internetu, čo tiež prispieva k zachovaniu diferencovaných riešení v členských štátoch. Návrh smernice preto navrhuje zavedenie možnosti registrácie spoločnosti prostredníctvom internetu, bez potreby osobného dostavenia, prostredníctvom dokumentov predložených v elektronickej forme.

Transformações, fusões e cisões transfronteiriças (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) SK  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže zavedie nové postupy týkajúce sa cezhraničných konverzií, rozdelení a zlúčení spoločností s ručením obmedzeným, a to aj prostredníctvom väčšieho využívania digitálnych nástrojov a výmeny informácií. V tejto súvislosti sa uskutočnili zlepšenia v trialógu smerom k rešpektovaniu právomocí členských štátov. Bude to príležitosť na väčšie konzultácie so zamestnancami, ale stále to bude v súlade s existujúcimi prahovými hodnotami účasti členských štátov. Zároveň je možné upustiť od správ pre členov a zamestnancov, ak s tým akcionári súhlasia alebo ak nie sú zamestnanci. Taktiež bol zavedený postup boja proti zneužívaniu právnych predpisov, ktorý umožní orgánom kontrolovať, či sa cezhraničné operácie vykonávajú na účely zneužívania alebo podvodného konania.

Ambiente de plataforma única europeia para o setor marítimo (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) SK  
 

Toto uznesenie som podporil. Ide o unifikovaný zjednodušený systémy podávania správ o lodiach v celej EÚ vytvorením európskej námornej jednotnej platformy, ktorá spojí všetky ohlasovacie formality súvisiace s výzvou v prístave. Nové pravidlá tiež podporia digitalizáciu a uplatňovanie zásady len raz – to znamená, že raz oznámené informácie možno opätovne použiť na následné prístavné volania v rámci EÚ.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a adoção da evolução tecnológica nos serviços de chamadas do número de emergência 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Caduca  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 74 - 13-12-2016
Declaração escrita sobre as diferenças na composição e na qualidade dos produtos vendidos nos mercados orientais e ocidentais da UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Caduca  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data de abertura : 09-05-2016
Caduca no dia : 09-08-2016
Número de signatários : 141 - 28-07-2016
Declaração escrita sobre a necessidade de pôr termo à colheita de órgãos dos prisioneiros de consciência na China  
- P8_DCL(2016)0048 - Encerrada com maioria  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Data de abertura : 27-04-2016
Caduca no dia : 27-07-2016
Data de aprovação : 27-07-2016
Lista de signatários : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Número de signatários : 414 - 27-07-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros