Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia
 • Membro
 • Suécia Miljöpartiet de gröna
 • Data de nascimento: 26 de Outubro de 1973, Solna

Intervenção(ões) em sessão plenária

46

Aplicação das disposições do Tratado relativas aos parlamentos nacionais (debate)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Aplicação das disposições do Tratado relativas aos parlamentos nacionais (debate) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Composição do Parlamento Europeu (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma da legislação eleitoral da União Europeia (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Capítulos relativos ao comércio e ao desenvolvimento sustentável nos acordos comerciais da UE (debate)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Direito de inquérito do Parlamento Europeu (debate)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha (COP23) (debate)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Relatório(s) - enquanto relator

3

Relatório(s) - enquanto relator sombra

15

  REPORT on the role of cities in the institutional framework of the Union

AFCO
07-06-2018 A8-0203/2018

RELATÓRIO sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas aos parlamentos nacionais

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

RELATÓRIO sobre o relatório anual de 2014 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RELATÓRIO sobre a democracia eletrónica na União Europeia: potencial e desafios

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RELATÓRIO que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RELATÓRIO sobre uma revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RELATÓRIO sobre a aplicação do procedimento europeu de injunção de pagamento

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Pareceres enquanto relator sombra

11

PARECER sobre o Relatório Anual de 2015 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses dados e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

PARECER sobre medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no interesse público ao divulgarem informações confidenciais de empresas e organismos públicos

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

PARECER sobre o plano de ação (2016-2020) para a administração pública em linha

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

PARECER sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

PARECER sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2010/13/UE, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para adaptar à evolução das realidades do mercado

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

PARECER Projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, de um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

PARECER sobre a revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

PARECER sobre o relatório anual de 2014 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Propostas de resolução institucionais

2

Perguntas escritas

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Comissão

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Conselho

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Comissão

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Comissão

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Comissão

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Comissão

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Comissão

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Conselho

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Comissão

VP/HR - Os investimentos de empresas europeias no Sara Ocidental

03-02-2017 E-000816/2017 Comissão

Perguntas orais

2

Declarações de voto escritas

6

 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante sobre a Líbia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

 

Eleições presidenciais na Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Projeto de recomendação na sequência do inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e evasão fiscais (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negociações com o Reino Unido no seguimento da notificação da sua intenção de se retirar da União Europeia (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contactos

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Endereço postal

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels