• Jiří   PAYNE  

Jiří PAYNE : Declarações de voto escritas - 8.ª legislatura 

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Composição do Parlamento Europeu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Intercâmbio automatizado de dados de registo de veículos em Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (reformulação) (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de medidas técnicas (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) CS  
 

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.

Mulheres, igualdade de género e justiça climática (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) CS  
 

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.