Kazimierz Michał UJAZDOWSKI : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 12-04-2018 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Não Inscritos

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 30-05-2017 : Prawo i Sprawiedliwość (Polónia)
 • 31-05-2017 / 01-07-2019 : Independent (Polónia)

Vice-Presidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Assuntos Constitucionais

Membro 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comissão dos Assuntos Constitucionais
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Bielorrússia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Assuntos Constitucionais

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 02-07-2015 : Comissão das Petições
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
 • 14-07-2014 / 12-04-2018 : Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia
 • 19-01-2017 / 12-04-2018 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre o controlo da aplicação do Direito da UE em 2016  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
PARECER sobre o controlo da aplicação do direito da UE em 2015  
- AFCO_AD(2017)603107 -  
-
AFCO 
PARECER Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 390/2014 do Conselho, de 14 de abril de 2014, que institui o programa «Europa para os Cidadãos» para o período de 2014-2020  
- AFCO_AD(2016)589262 -  
-
AFCO 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a situação na Hungria (em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu de 17 de maio de 2017)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
PARECER sobre o Relatório Anual de 2015 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
PARECER sobre a criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Acordo de Comércio Livre UE-Singapura (resolução) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa handlowa między UE a Singapurem wzmacnia eksporterów europejskich na rynku singapurskim, ale pośrednio także na rynku azjatyckim, coraz bardziej atrakcyjnym dla naszych eksporterów, którzy już teraz posiadają swoje biura regionalne w Singapurze. Dlatego też poparłem przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję, która popiera zawarcie tej umowy leżącej w interesie Europy, jak i Polski.

Tratado que institui uma Comunidade dos Transportes (A8-0022/2019 - Karima Delli) PL  
 

Wspólnota Transportowa jest to narzędzie, które ma na celu pogłębienie współpracy Unii Europejskiej jako całości z państwami Bałkanów Zachodnich w obszarze związanym z transportem kołowym, szynowym, rzecznym i morskim. Unia Europejska przez wiele lat wypracowała pewne standardy dotyczące transportu w zakresie bezpieczeństwa, norm pracy, dorobku prawnego, a także norm technicznych pojazdów, jak i samej infrastruktury. Dzielenie się tym dorobkiem z państwami Bałkanów pozostającymi poza Unią przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii podróżujących po Bałkanach w krótkiej perspektywie oraz zwiększy komfort w dalszym okresie. Uważam, że jest to potrzebna i dobra inicjatywa, która jeszcze bardziej zacieśni współpracę tych państw w zakresie handlu i turystyki. Dlatego też zagłosowałem za udzieleniem poparcia w celu przyjęcia Traktatu o Wspólnocie Transportowej.

Acordo de parceria UE-Marrocos no domínio da pesca sustentável (A8-0027/2019 - Alain Cadec) PL  
 

Unia Europejska oraz Królestwo Marokańskie są dobrymi sąsiadami, których współpraca w zakresie handlu rozwija się dynamicznie. Bliskość geograficzna, dzielona przez Morze Śródziemne, stwarza wyzwania, którym oba podmioty muszą sprostać. Wypracowana umowa reguluje kwestie sporne, takie jak rekompensaty, limity połowów, przyczyniając się do rozwoju sektora przetwórstwa ryb w Saharze Zachodniej, a tym samym do sytuacji ludzi tam zamieszkujących. Nowa umowa, po konsultacjach z grupami bezpośrednio zainteresowanymi, uwzględnia także liczne roszczenia sektora rybnego UE. Na skutek przyjętych rozwiązań zagłosowałem za poparciem umowy.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Propostas de resolução individuais  
Os deputados podem apresentar propostas de resolução sobre assuntos que se enquadrem na esfera de atividades da UE. As propostas de resolução admissíveis são enviadas à comissão competente, que decidirá do procedimento a seguir. Artigo 143.º

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a reforma do ensino superior na Bielorrússia  
- P8_DCL(2016)0122 - Caduca  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Data de abertura : 21-11-2016
Caduca no dia : 21-02-2017
Número de signatários : 74 - 22-02-2017

Declarações 

Declaração de interesses financeiros