Marita ULVSKOG : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suécia)

Vice-Presidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
 • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Delegação para as Relações com a Palestina
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Palestina

Membro 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegação para as Relações com a Palestina
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Comissão dos Transportes e do Turismo

Membro suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Comércio Internacional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Estados Unidos
 • 19-01-2017 / 04-04-2018 : Comissão do Comércio Internacional

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019  
- EMPL_AD(2018)623861 -  
-
EMPL 
PARECER sobre o mandato para o trílogo sobre o projeto de orçamento para o exercício de 2019  
- EMPL_AD(2018)620889 -  
-
EMPL 
PARECER sobre o reforço da coesão económica, social e territorial da União Europeia: sétimo relatório da Comissão Europeia  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre as recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o Comércio de Serviços (TiSA)  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações breves 
As interpelações breves com pedido de resposta escrita dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 130.º -A, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Fundo Europeu de Defesa (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Criação do Horizonte Europa – definição das suas regras de participação e difusão (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações 

Declaração de interesses financeiros