Cecilia WIKSTRÖM
 • Cecilia
  WIKSTRÖM
 • Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
 • Membro
 • Suécia Folkpartiet liberalerna
 • Data de nascimento: 17 de Outubro de 1965, Svanstein

Presidente

 • PETI Comissão das Petições

Membro

 • CPCO Conferência dos Presidentes das Comissões
 • LIBE Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
 • DASE Delegação para as Relações com os Países do Sudeste Asiático e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ANASE)

Membro suplente

 • JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos
 • D-IN Delegação para as Relações com a Índia

Últimas atividades

Estratégia da UE para a igualdade entre homens e mulheres pós-2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)

09-06-2015 P8_CRE-PROV(2015)06-09(6.2)

Proposta de resolução comum sobre a situação na Hungria

08-06-2015 RC-B8-0532/2015

Proposta de resolução sobre a situação na Hungria

03-06-2015 B8-0532/2015
 • Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan EU och USA fram, ett handelsavtal där världens två starkaste ekonomier och demokratier har en möjlighet att skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten genom minskad byråkrati och slopade tullar för varor och tjänster. Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innebär också en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, så att de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt och miljö skulle tvingas höja sina standarder. Nästan 900 000 av våra jobb i Sverige är beroende av export till utomeuropeiska länder och mer än 120 000 av dem är beroende av vår export till USA. För Sveriges del är TTIP därför en jättemöjlighet för våra företagare, arbetsmarknad men även för våra konsumenter och för kommuner och landsting som har möjlighet att enklare köpa billigare varor från andra sidan Atlanten. Men TTIP-förhandlingarna går långsamt. Två år efter att de inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse i sikte och handelskommissionär Cecilia Malmström har beskrivit möjligheterna att bli klar med förhandlingarna innan årsskiftet som fullkomligt orealistiska. Inför den tionde förhandlingsrundan i mitten på juli har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista inför den tiondeförhandlingsrundan. Våra fyra främsta prioriteringar är: Jämlika marknader, som ger EU tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter, på samma sätt som amerikanska företag redan i dag har tillgång till vår. Det gäller bland annat möjlighet för europeiska företag att delta vid offentliga upphandlingar i USA och tillgång till deras sjöfarts- och luftsektorer. Att små- och medelstora företags intressen, som utgör 99 procent av Europas företag och därmed är ryggraden för EU:s ekonomi, prioriteras högt. De bör få tillgång till en gratis internetbaserad helpdesk där de lätt kan få information om de nya möjligheter och regler som TTIP medför. Dessutom tas tullavgifter bort och avregleringar görs, så att det blir billigare, enklare och mindre byråkratiskt för de små- och medelstora företagen att verka på båda marknaderna. Skydd av europeiska standarder, så att de normer och värderingar vi värnar i unionen inte offras till förmån för frihandel eller sänks genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Självklart ska vi inte heller i framtiden hitta hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling i våra europeiska matdiskar framöver heller. En ny, demokratiskt och modern investeringsskyddsmekanism som minskar risken för expropriering och diskriminering av europeiska företag som investerar i USA. TTIP handlar inte om att försvaga våra demokratier utan om att öppna upp marknader genom internationellt samarbetet. Utformas TTIP på rätt sätt kommer vi att få fram ett handelsavtal som skapar tillväxt och sysselsättning och som kommer EU:s och USA:s medborgare och konsumenter till godo.
  26/06/2015 15:34 - facebook
 • Jag tycker att det är bra att Ministerrådet har nått en överenskommelse men jag är besviken över att de länder som hittills inte har tagit emot flyktingar förmodligen kommer att fortsätta på det spåret. Solidaritet och gemensamt ansvarstagande för de flyktingar som söker sig till Europa är fortfarande bara en dröm för Europaparlamentet och EU-kommissionen, som vill göra det obligatoriskt för alla medlemsländer att ta sitt ansvar.
  26/06/2015 08:51 - facebook

Assistentes acreditados

 • AZIZ Linda
 • BRUN SUNDKVIST Yvonne Madelene
 • KLAMER Caroline
 • SJOBERG Daniel

Contactos

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02049
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Endereço postal

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G201
  1047 Brussels

Europarl TV