Janusz ZEMKE : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Polónia)

Membro 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Transportes e do Turismo
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomissão da Segurança e da Defesa
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Estados Unidos
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Transportes e do Turismo
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomissão da Segurança e da Defesa

Membro suplente 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Assuntos Externos
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países da Ásia do Sul
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Assuntos Externos

Principais atividades parlamentares 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER referente ao relatório de execução sobre o Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do transporte rodoviário (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) PL  
 

Po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. pakietowi mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami przyjętymi przez PE w tej sprawie. Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską, zaś przyjęte rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców należy poprawić. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości. Dla przykładu – zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi. Takich restrykcji w pakiecie mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

Direitos de autor no mercado único digital (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Znalazłem się w grupie 36 posłów do PE, którzy wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad dyrektywą o prawach autorskich. Jak wiadomo, większość posłów (348) poparła tę dyrektywę, przeciwnych było 274. Oczywiście jestem zwolennikiem zasady, by szanować prawo twórców do godziwej zapłaty za rozpowszechniane dzieła. Równocześnie trzeba jednak pamiętać o drugiej wartości: o swobodzie publikacji i swobodzie dostępu do internetu, która powinna być ograniczana wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Prawa twórców powinny być należycie honorowane, ale i internet powinien być powszechnie dostępny. Te dwie wartości i interesy należy mądrze pogodzić. Moim zdaniem proponowana dyrektywa nie doprowadziła pod tym względem do rozsądnego kompromisu, który spotkałby się ze znacznym poparciem. Należało nad tymi trudnymi, kontrowersyjnymi przepisami unijnymi pracować dalej, zamiast forsować je tuż przed wyborami. Z powyższych powodów wstrzymałem się od głosu.

Homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais (A8-0318/2018 - Nicola Danti) PL  
 

Poparłem wniosek ws. homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Warto zauważyć, że przez pojazdy rolnicze i leśne rozumiana jest bardzo szeroka paleta zróżnicowanych i specjalistycznych pojazdów. Regulacjom mają być poddane pojazdy posiadające co najmniej dwie osie. Są to ciągniki o różnym rozstawie kół, ciągniki gąsiennicowe, przyczepy i urządzenia specjalistyczne, jak siewniki, kultywatory i wały uprawowe. Obowiązujące rozporządzanie UE z 2013 r. kładzie nacisk na bezpieczeństwo konstrukcji tych pojazdów, bezpieczeństwo pracy i konieczność ochrony środowiska. Istota proponowanej zmiany polega na aktualizacji wymogów technicznych wobec pojazdów rolniczych i leśnych, co wynika z postępu technicznego. Nie jest to zatem nowatorski, całościowy akt prawny, a konieczna modyfikacja norm obowiązujących w Unii od ponad 5 lat. Propozycja ta zasługuje na poparcie.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a comemoração das vítimas do Holocausto e o apoio à criação do Centro em Memória do Holocausto de Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Caduca  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data de abertura : 12-12-2016
Caduca no dia : 12-03-2017
Número de signatários : 135 - 13-03-2017

Declarações 

Declaração de interesses financeiros