Norica NICOLAI : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa - Membro
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa - Vice-Presidente
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa - Vice-Presidente

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Roménia)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Roménia)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Roménia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão das Pescas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão das Pescas

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comissão dos Assuntos Externos
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comissão do Controlo Orçamental
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Comissão dos Assuntos Externos
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Subcomissão da Segurança e da Defesa
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Assuntos Externos
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Desenvolvimento Regional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomissão da Segurança e da Defesa

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre uma estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
PARECER sobre as regiões mais atrasadas na UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
PARECER sobre «Acelerar o ritmo da inovação no domínio das energias limpas»  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações breves 
As interpelações breves com pedido de resposta escrita dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 130.º -A, Anexo III

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Reivindicações transfronteiriças de devolução de obras de arte e bens culturais pilhados em conflitos armados e guerras (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a cartografia internacional das placas de lixo flutuante  
- P8_DCL(2016)0093 - Caduca  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 86 - 13-12-2016
Declaração escrita sobre as crianças que ficam nos países de origem dos pais quando estes trabalham no estrangeiro  
- P8_DCL(2016)0086 - Caduca  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 59 - 13-12-2016
Declaração escrita sobre o acesso à habitação por parte de comunidades vulneráveis  
- P8_DCL(2016)0074 - Caduca  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 91 - 13-12-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros