Ivari PADAR : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 06-11-2017 / 03-04-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais 

  • 06-11-2017 / 03-04-2019 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estónia)

Membro 

  • 14-11-2017 / 03-04-2019 : Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
  • 14-11-2017 / 03-04-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia

Membro suplente 

  • 14-11-2017 / 03-04-2019 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
  • 14-11-2017 / 03-04-2019 : Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
  • 14-11-2017 / 03-04-2019 : Delegação às Comissões Parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, UE-Usbequistão e UE-Tajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão e a Mongólia

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 194.º e 162.º (n.º 11)

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 205.º-A do Regimento

PARECER sobre uma política industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da robótica  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
PARECER sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos e que revoga a Diretiva 2005/45/CE  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 183.º

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) ET  
 

Olin ettepaneku poolt, sest õigusriigi austamine ja kõik Euroopa Liidu väärtused on peamised põhimõtted, millele Euroopa projekt on üles ehitatud. Liikmesriikide valitsused, kes ei austa neid põhiväärtusi, millele nad on alla kirjutanud, lähevad oma tegudega ELi põhimõtetega vastuollu. Selle määruse eesmärk on kaitsta ELi põhimõtteid ja ka ELi eelarvet. Valitsused, kes ei austa õigusriigi põhimõtteid, sekkuvad kohtusüsteemi, teevad finantspettused ja korruptsiooni lihtsamaks, võivad eelnõu kohaselt ELi rahalised vahendid kaotada. Sõltuvalt puuduste ulatusest ja eelarve haldamise menetlusest võib Euroopa Komisjon otsustada ühe või mitme meetme kasuks, sealhulgas maksete peatamine, eelfinantseerimise vähendamine või kohustuste peatamine. ELi otsusest olenemata peab liikmesriigi valitsus siiski vastavat programmi või fondi rakendama ning tegema ise makseid lõplikele toetuste saajatele, sealhulgas teadlastele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Kui EL on tuvastanud, et liikmesriik on puudujäägid parandanud, vabastatakse külmutatud summad. Valitsused, kes õigusriigi põhimõtteid ei rakenda, ei peaks saama kasutada ELi rahalisi vahendeid nii nagu nad ise soovivad.

Situação no Mar de Azov (RC-B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018) ET  
 

Mõistagi toetasin antud resolutsiooni, mis kutsub üles Vene Föderatsiooni võimuesindajaid lõpetama laevade ja kaupade vaba liikumise takistamist Aasovi merel ja austama ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni. Venemaa peab arvestama, et rahvusvaheliste lepete räige rikkumine võib tuua täiendavaid sanktsioone ning vastavate meetmete rakendamise, mistõttu kannatab ennekõike ja veelgi enam nende endi majandus. Näiteks miks peaks NATO liige Türgi lubama Vene sõjalaevadel liikuda läbi Bosporuse väina Mustast merest Vahemerre ja vastupidi, kui Vene Föderatsioon ei järgi mereõiguse konventsiooni? Tulenevalt eelmainitud konventsioonist on ka Eestil ja Soomel õigus nihutada oma merepiiri, mis tähendaks, et Soome lahel puuduks territooriumiväline „koridor” ehk meie piirid seisaksid vastastikku. See annaks omakorda meile sisuliselt õiguse kontrollida nö sissepääsu Venemaa Euroopa sadamatesse. Arvestades ajaloolist kogemust, oleks Venemaa enda huvides lõpetada oma naabrite suhtes agressiivne poliitika ning naasta rahvusvahelise õiguse järgimise juurde.

Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) ET  
 

Toetasin raportit, sest määrus toob olulisi muudatusi meie ellu, vähendades plastide kasutust suurel määral. Inimkond lähtub üha rohkem ühekordse kasutamise mentaliteedist: 85% merereostusest on plast ning poole sellest moodustavad ühekordselt kasutatavad plasttooted ja veerandi kalapüügivahendid. See mõjutab ookeanide heaolu ning ka mereelustikku, sh kilpkonni, vaalalisi, linde, aga ka kalu ja karpe, kes neelavad alla plasttooteid, mis ohustavad nende elu ning võivad mõjutada ka inimeste tervist, kuigi see mõju on veel teadmata. Selle määruse eesmärk on keelata alates 2021. aastast ühekordselt kasutatavad plastesemed, nagu nõud, söögiriistad, kõrred, õhupallide pulgad, vatitikud ja joogisegamispulgad. Need tooted moodustavad rohkem kui 70% merekeskkonna reostusest. Mitmete teiste toodete tarbimise osas, millel puudub alternatiiv, peavad liikmesriigid tarbimist vähendama (2025. aastaks 25% võrra). Nende hulka kuuluvad ühekordselt kasutatavad burgerite ja võileibade karbid jne. Lisaks peavad liikmesriigid seadma eesmärgid, et vähendada sigarettide plastfiltrite kasutamist 2025. aastaks 50% ja 2030. aastaks 80% võrra, kuna üks sigaretiots võib teele visates laguneda kuni kaksteist aastat. Ka peavad liikmesriigid tagama, et vähemalt 50% plasti sisaldavatest kaotatud või mahajäetud kalapüügivahenditest kogutakse kokku aasta jooksul. Selle määruse rakendamine on oluline, et kaitsta merekeskkonda ja vähendada plastidest tulenevat keskkonnakahju.

Declarações 

Declaração de interesses financeiros