Georg JARZEMBOWSKI : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Președinte 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Conferința președinților de delegație
 • 07-03-2005 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru transport și turism
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-09-2004 / 06-03-2005 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind descărcarea de gestiune referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006  
- TRAN_AD(2008)398572 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii.  
- TRAN_AD(2007)390547 -  
-
TRAN 
OPINION Discharge 2003: EC general budget, section III, Commission EN  
- TRAN_AD(2005)353281 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.