Ildikó GÁLL-PELCZ

Luări de cuvânt în plen

969

Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Urări de bun venit

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Urări de bun venit (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(19)

Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (dezbatere)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(20)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

7

RAPORT referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT referitor la standardele europene – punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012

IMCO
09-06-2017 A8-0213/2017

RAPORT referitor la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană

FEMM
23-06-2015 A8-0206/2015

RAPORT referitor la strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015

FEMM
13-05-2015 A8-0163/2015

RAPORT referitor la Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții

ECON
20-03-2015 A8-0057/2015

Avize în calitate de raportor pentru aviz

5

AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2015

IMCO
25-09-2015 IMCO_AD(2015)565061

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

IMCO
03-09-2015 IMCO_AD(2015)554942

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016

IMCO
04-06-2015 IMCO_AD(2015)554943

AVIZ referitor la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa

IMCO
24-04-2015 IMCO_AD(2015)549296

AVIZ referitor la revizuirea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)546596

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

7

AVIZ referitor la evaluarea implementării programului Orizont 2020 în vederea evaluării sale intermediare și a propunerii privind al 9-lea Program-cadru

FEMM
03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697

AVIZ referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

ECON
29-03-2017 ECON_AD(2017)595762

AVIZ referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

IMCO
02-05-2016 IMCO_AD(2016)576695

AVIZ referitor la monedele virtuale

IMCO
21-04-2016 IMCO_AD(2016)577006

AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

AVIZ referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014

IMCO
26-09-2014 IMCO_AD(2014)537327

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

IMCO
09-09-2014 IMCO_AD(2014)536197

Propuneri de rezoluție instituționale

74

Propunere comună de rezoluţie referitoare la execuțiile din Kuwait și Bahrain

15-02-2017 RC-B8-0150/2017

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0156/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the situation in Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0152/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on executions in Kuwait and Bahrain

13-02-2017 B8-0150/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1357/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

4

Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea unui plan extraordinar de investiții pentru subregiunile cu niveluri ridicate ale șomajului

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Caducă

Detalii

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 155 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la disparitatea de gen în ceea ce privește competențele digitale

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 22-06-2016
Data limită : 22-09-2016
Numărul de semnatari : 35 - 29-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea și efectele benefice pentru sănătate ale alăptării în Europa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Caducă

Detalii

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Numărul de semnatari : 116 - 02-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la absența relativă a unor infrastructuri de îngrijire a bebelușilor destinate bărbaților

14-10-2015 P8_DCL(2015)0059 Caducă

Detalii

Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Numărul de semnatari : 78 - 15-01-2016

Întrebări scrise

33

  Equal food quality throughout the EU

09-03-2017 E-001620/2017 Comisia

  Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

30-11-2016 P-008949/2016 Comisia

  Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Comisia

  European policies on migration and healthcare

13-10-2016 P-007718/2016 Comisia

  East-European projects under the European Fund for Strategic Investments

30-06-2016 E-005289/2016 Comisia

  Obstacles to e-commerce

30-06-2016 E-005288/2016 Comisia

  TTIP disclosures

30-06-2016 E-005287/2016 Comisia

  Impact of the development of new robotic technologies on the EU labour market

30-06-2016 E-005286/2016 Comisia

  Geo-blocking of broadcasts of sports events

20-06-2016 E-004946/2016 Comisia

  Wake up, Europe! - European Citizens' Initiative

13-04-2016 E-002981/2016 Comisia

Întrebări orale

5

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

10-01-2017 O-000003/2017 Comisia

Legislația Germaniei privind salariul minim

24-05-2016 O-000081/2016 Comisia

Perturbarea liberei circulații a mărfurilor în Grecia

03-03-2016 O-000041/2016 Comisia

Conformitatea dispozițiilor din dreptul german privind salariul minim cu dreptul european

29-01-2015 O-000004/2015 Comisia

Inundațiile recente din Bulgaria, Croația, Romania, Serbia și Bosnia-Herțegovina

09-07-2014 O-000058/2014 Comisia

Explicații scrise ale votului

48

 

Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárainak érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinek szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

 

Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
Ehhez a Parlament egyetértésére volt szükség. Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti javaslata közti lényeges eltérésekre, a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt követően a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi határozattervezet módosítására.
A Jogi Bizottság saját kezdeményezésére megfontolta e határozat jogalapjának módosítását, és arra a következtetésre jutott, hogy a legcélszerűbb megoldás a hármas jogalap volna. Tekintettel arra, hogy regionális megoldások helyett egy nemzetközi rendszer előmozdítására van szükség a kártérítés e formájával kapcsolatban, a Parlament egyetértését adta a nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

Jogi Bizottság A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért.
Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül specifikus jellege – pl “forum shopping” gyakorlatának megakadályozása, a felperesek egyenlő bánásmódban való részesítése –, valamint az Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól.
Ezért szükséges, hogy a Parlament adja egyetértését az egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Dispozitivele medicale (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök európai szabályozási rendszerét az eszközökkel kapcsolatos számos botrány rázta meg, jól példázva a meglévő hiányosságokat és rámutatva arra, hogy sürgősen véglegesíteni kell a keretet. A bizottsági javaslat és az azt követően elfogadott, valamennyi meglévő irányelv helyébe lépő új rendelet szövegének célja, hogy hatékonyan orvosolja ezeket a hiányosságokat, ugyanakkor fenntartva és megerősítve a jelenlegi jóváhagyási rendszert is.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket.
Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök területén három hatályban lévő irányelv határozza meg az Európai Gazdasági Térség szabályozását: az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK irányelv.
Az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló javaslat egyike azon két jogszabály-tervezetnek, amelyek ezen irányelveket váltják fel és közvetlenül hatályos, rendeleti formában biztosítják az egységes szabályozást az orvostechnikai eszközök területén. Az új rendeletek az orvostechnikai eszközök széles körét lefedik a ragtapasztól a csípőprotéziseken át a pacemakerekig és laboratóriumi tesztekig, mely eszközöket a felgyorsult technológiai és tudományos fejlődéssel lépést tartva szabályozzák. A rendelettervezetek az orvostechnikai eszközök tanúsítására, forgalomba hozatalára, piacfelügyeletére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket. Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (A8-0156/2017 - Richard Ashworth)

05-04-2017

Az Európai Parlament hét kiemelt célkitűzést javasol a saját, 2018. évi költségvetésére vonatkozóan: a 2019-es választásokat előkészítő kommunikációs kampány elindítása, a meghozott biztonsági intézkedések megerősítése, a többéves ingatlanprojektek folytatása, befektetés a digitalizálásba és az eljárások számítógépesítésébe, az ír nyelv teljes jogú hivatalos nyelvként való bevezetéséhez szükséges intézkedések végrehajtásának folytatása, a Brexit lehetséges hatásainak elemzése és a közlekedés zöld megközelítésének ösztönzése.
A jelentés kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének túlnyomó részét jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek írják elő, és éves indexálás alá esik. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (A8-0155/2017 - Jens Geier)

05-04-2017

Az Egyesült Királyság a 2015 decemberétől 2016 januárjáig tartó időszak során 11 régiót érintő árvizek miatt 2016. február 26-án kérelmet nyújtott be az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére. Kérelmükben az Egyesült Királyság hatóságai kiemelték, hogy a kárfelmérés még nem zárult le, és a vonatkozó számadatok csak ideiglenesek. A kérelmet 2016. szeptember 22-én véglegesítették.
Ciprus a 2015 októbere óta tartó súlyos aszály, valamint a 2016. június 18-i és 19-i kontrollálatlan vegetációtüzek következményei miatt 2016. szeptember 5-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Portugália a 2016. augusztus 8. és 13. között Madeira szigetén pusztító vegetációtüzek miatt 2016. szeptember 21-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália kérelme eleget tesz a Szolidaritási Alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbiak szerinti összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:
a) 60 301 050 EUR nyújtandó az Egyesült Királyság részére;
b) 7 298 760 EUR nyújtandó Ciprus részére;
c) 3 925 000 EUR nyújtandó Portugália részére.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.