Amelia ANDERSDOTTER

Grupuri politice

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Piratpartiet (Suedia)

Membră

  • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru comerț internațional
  • 24.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru control bugetar
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

38

Cadrul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spaţială (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (vot)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18.15)

Descărcarea de gestiune 2012 (dezbatere)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Descărcarea de gestiune 2012 (dezbatere) (2)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Rețelele de telecomunicații transeuropene (dezbatere)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(16)

Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(4)

Reutilizarea informațiilor din sectorul public (dezbatere)

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(3)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

15

RAPORT referitor la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa

ITRE
24-10-2013 A7-0353/2013

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la o strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE

INTA
20-09-2012 INTA_AD(2012)492658

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii

ITRE
05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

14

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE

ITRE
09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

ITRE
19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE

ITRE
04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară

INTA
15-10-2013 INTA_AD(2013)514625

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare)

INTA
15-10-2013 INTA_AD(2013)514611

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE

ITRE
02-10-2013 ITRE_AD(2013)514880

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă

ITRE
24-06-2013 ITRE_AD(2013)508223

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă

INTA
19-06-2013 INTA_AD(2013)508022

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)

ITRE
26-02-2013 ITRE_AD(2013)496562

AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare: impactul reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare

INTA
27-11-2012 INTA_AD(2012)497979

Propuneri de rezoluţie

4

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea incluziunii sociale și combaterea tuturor formelor de discriminare pe piața muncii

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Caducă

Detalii

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 75 - 17-04-2014

Declaraţie scrisă referitoare la protejarea copiilor și a drepturilor acestora în contextul spațiului de nume de pe internet care vizează copiii

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Caducă

Detalii

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 230 - 10-12-2013

Întrebări parlamentare

123

  Data protection, digital industries and Google Analytics in EU institutional web management

17-04-2014 E-005111/2014 Comisia

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

17-04-2014 P-005101/2014 Comisia

  Failure by Sweden to notify substantial state aid

13-03-2014 E-002961/2014 Comisia

  Staff representative contract mismanagement

13-03-2014 E-002960/2014 Comisia

  Criteria for waiving EU exclusive competence

12-12-2013 E-014067/2013 Comisia

  Criteria for waiving EU exclusive competence

12-12-2013 E-014066/2013 Consiliul

  Regional exhaustion, serious injury, trade defence instruments

18-11-2013 E-013080/2013 Comisia

  Leasing or purchasing for end-consumers in high-end electronics

15-11-2013 E-013028/2013 Comisia

  Commission approach to open document formats

15-11-2013 E-012989/2013 Comisia

  Commission recommendation to use OOXML

14-11-2013 E-012935/2013 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)