Philippe DE BACKER

Luări de cuvânt în plen

102

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Raportul pe 2015 privind Turcia (B8-0442/2016)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.6)

Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.11)

Epidemia cauzată de virusul Zika (B8-0449/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.12)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

ITRE
24-05-2016 ITRE_AD(2016)578697

AVIZ referitor la raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2014

ECON
08-12-2015 ECON_AD(2015)567658

AVIZ referitor la recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)

ITRE
03-12-2015 ITRE_AD(2015)569782

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

ITRE
27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399

AVIZ referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

ITRE
15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763

Propuneri de rezoluție instituționale

35

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Cambodgia

25-11-2015 RC-B8-1263/2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul

25-11-2015 RC-B8-1258/2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la libertatea de exprimare în Bangladesh

25-11-2015 RC-B8-1257/2015

  Motion for a resolution situation in Cambodia

23-11-2015 B8-1273/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1270/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the freedom of expression in Bangladesh

23-11-2015 B8-1266/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la aviație

09-11-2015 RC-B8-1146/2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Thailanda

07-10-2015 RC-B8-1002/2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Republica Centrafricană

07-10-2015 RC-B8-1000/2015

Declaraţii scrise

6

Declaraţie scrisă referitoare la dosarele medicale electronice

27-04-2016 P8_DCL(2016)0050 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 88 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă privind îmbunătățirea cooperării de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți aflați în pericol și îmbunătățirea mecanismelor de alertă pentru semnalarea copiilor dispăruți în statele membre ale UE

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Închisă cu majoritate

Detalii

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Data adoptării : 02-05-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 09-05-2016
Numărul de semnatari : 465 - 02-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile pacienților bolnavi de cancer

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Caducă

Detalii

Elisabetta GARDINI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Françoise GROSSETÊTE , Kostas CHRYSOGONOS , David BORRELLI , Piernicola PEDICINI , Simona BONAFÈ , José Inácio FARIA , Luigi MORGANO , Francesc GAMBÚS , Eleonora EVI , Marlene MIZZI , Daciana Octavia SÂRBU , Kateřina KONEČNÁ , Roberta METSOLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Philippe DE BACKER

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 257 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la îmbunătățirea tratamentelor pentru bolile rare

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Caducă

Detalii

Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE

Data deschiderii : 18-05-2015
Data limită : 18-08-2015
Numărul de semnatari : 172 - 24-08-2015

Întrebări scrise

39

  Dock labour

07-01-2016 P-000087/2016 Comisia

  Implementation of the Single Euro Payments Area (SEPA)

10-11-2015 E-014582/2015 Comisia

  Scope of exemption for vocational training

09-11-2015 E-014541/2015 Comisia

  Patenting of molecules for new purposes: Xenbilox

29-09-2015 E-013233/2015 Comisia

  The Global Distribution System

16-09-2015 P-012812/2015 Comisia

  SME Instrument in Belgium

27-07-2015 E-011926/2015 Comisia

  Adjustment of the minimum wage in Germany

13-07-2015 P-011248/2015 Comisia

  Kilometre charge

07-07-2015 E-010885/2015 Comisia

  Co-packaging

24-06-2015 E-010232/2015 Comisia

Întrebări orale

9

Factorul de sprijinire a IMM-urilor

06-04-2016 O-000065/2016 Comisia

Imprumuturile în monedă străină

06-04-2016 O-000064/2016 Comisia

Conform Europol, 10 000 de copii refugiați au dispărut

10-02-2016 O-000025/2016 Comisia

Conform Europol, 10 000 de copii refugiați au dispărut

10-02-2016 O-000024/2016 Consiliul

Accesul IMM-urilor la finanțare

13-10-2015 O-000122/2015 Comisia

Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare

02-09-2015 O-000095/2015 Comisia

Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere

03-06-2015 O-000068/2015 Comisia

Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere

03-06-2015 O-000067/2015 Consiliul

Sistemele de inovare agricolă din UE

30-04-2015 O-000045/2015 Comisia