Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
 • Membră
 • Regatul Unit Conservative Party
 • Data nașterii: 29 iunie 1954, London

Luări de cuvânt în plen

45

Participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene (dezbatere)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(3)

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

15

RAPORT referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

RAPORT referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

RAPORT referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

AVIZ referitor la Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): Situația actuală și perspective

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

8

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă precare

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (prima lectură)

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

AVIZ referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

AVIZ referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Propuneri de rezoluție instituționale

8

Declaraţii scrise

1

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea creșterii numărului de toalete accesibile pentru persoanele cu dizabilități în UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Caducă

Detalii

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 124 - 28-07-2016

Întrebări scrise

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Comisia

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Comisia

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Comisia

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Comisia

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Comisia

Întrebări orale

2

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

05-05-2015 O-000046/2015 Comisia

Sistemele de inovare agricolă din UE

30-04-2015 O-000045/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

1

 

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels