Inês Cristina ZUBER

Luări de cuvânt în plen

482

Intensificarea amenințării teroriste (dezbatere)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(4)

Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.1)

Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.2)

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.6)

Programul de activități al Președinției olandeze (dezbatere)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(3)

Echipamentele individuale de protecție (A8-0148/2015 - Vicky Ford)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.3)

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.4)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

6

RAPORT referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016

IMCO
01-02-2016 A8-0017/2016

RAPORT referitor la punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

EMPL
17-11-2015 A8-0331/2015

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

14

AVIZ referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană

FEMM
18-02-2016 FEMM_AD(2016)571749

AVIZ referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

EMPL
27-01-2016 EMPL_AD(2016)571602

AVIZ referitor la semestru european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2015

FEMM
21-09-2015 FEMM_AD(2015)560862

AVIZ referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)557295

AVIZ referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind punerea în aplicare a articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016

EMPL
17-06-2015 EMPL_AD(2015)554832

AVIZ referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014)

FEMM
08-05-2015 FEMM_AD(2015)551863

AVIZ referitor la impactul politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-private din țările din afara UE

IMCO
07-05-2015 IMCO_AD(2015)549366

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare)

FEMM
06-05-2015 FEMM_AD(2015)549448

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Propuneri de rezoluție instituționale

15

Propunere de rezoluţie referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia

14-01-2016 B8-0055/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația de criză provocată de Xylella fastidiosa

13-05-2015 B8-0450/2015

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Venezuela

09-03-2015 B8-0243/2015

  Motion for a resolution on the mass graves of the Missing Persons of Ashia, at Ornithi village in the occupied part of Cyprus

09-02-2015 B8-0157/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Saudi Arabia, the case of Raif Badawi

09-02-2015 B8-0151/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Libia

12-01-2015 B8-0033/2015

  Motion for a resolution on Mauritania, in particular the case of Biram Dah Arbeid

15-12-2014 B8-0388/2014

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

1

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea unui An european pentru combaterea violenței împotriva femeilor

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Închisă cu majoritate

Detalii

Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA

Data deschiderii : 09-02-2015
Data limită : 09-05-2015
Data adoptării : 09-05-2015
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-05-2015
Numărul de semnatari : 413 - 08-05-2015

Întrebări scrise

121

  Commission pressure during the debate on the 2016 Portuguese state budget

29-01-2016 P-000778/2016 Comisia

  Palestine - resignation of the UN Special Rapporteur

27-01-2016 E-000634/2016 Comisia

  Outlawing of the Communist Party of Ukraine

27-01-2016 E-000633/2016 Comisia

  Lack of an EU strategy for women's rights and gender equality after 2015

27-01-2016 E-000632/2016 Comisia

  Increase in workers affected by burnout

27-01-2016 E-000631/2016 Comisia

  Conclusions of the EU-Turkey Summit on managing the migrant crisis (29 November 2015)

10-12-2015 E-015657/2015 Consiliul

  Donald Tusk on the decision to 'detain' refugees for 18 months on arrival at the borders of the EU

10-12-2015 E-015649/2015 Consiliul

  Situation at Empreendimentos Turísticos Monte Belo

10-12-2015 E-015627/2015 Comisia

  Flexible working in the Annual Growth Analysis 2016

10-12-2015 E-015626/2015 Comisia

  Infringement workers' rights in El Corte Inglés, Portugal

24-11-2015 E-014969/2015 Comisia

Întrebări orale

2

Expirarea regimului cotelor de lapte

07-04-2015 O-000034/2015 Comisia

Expirarea regimului cotelor de lapte

07-04-2015 O-000033/2015 Consiliul