Minodora CLIVETI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (România)

Membru 

  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru supleant 

  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Canada

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 205a

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen  
- FEMM_AD(2013)519816 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la Abordarea globală a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe  
- FEMM_AD(2013)516859 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune 2011: bugetul general al UE, secțiunea III – Comisia  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 133

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea cancerului de prostată în Uniunea Europeană  
- P7_DCL(2014)0001 - Caducă  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 162 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la educația persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului și de afecțiuni similare și la ocuparea unui loc de muncă de către acestea  
- P7_DCL(2013)0025 - Caducă  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 160 - 10-03-2014
Declaraţie scrisă privind promovarea cursurilor de educație juridică  
- P7_DCL(2013)0013 - Caducă  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 58 - 10-12-2013

Declarații 

Declaraţie de interes financiar