Minodora CLIVETI

Grupuri politice

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (România)

Membră

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru supleant

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Canada

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

304

Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

4

AVIZ referitor la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

AVIZ referitor la Abordarea globală a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune 2011: bugetul general al UE, secțiunea III – Comisia

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

AVIZ referitor la femeile cu dizabilități

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

AVIZ referitor la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de după 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

AVIZ referitor la o agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

AVIZ referitor la Impactul crizei economice asupra egalității între bărbați și femei și a drepturilor femeilor

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Propuneri de rezoluţie

10

Propunere comună de rezoluţie referitoare la violența împotriva femeilor în India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Republica Democratică Congo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la alegerile din Georgia

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie privind alegerile din Georgia

17-10-2012 B7-0470/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la încetarea mutilării genitale feminine

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la încetarea mutilării genitale feminine

11-06-2012 B7-0307/2012

Declaraţii scrise

4

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea cancerului de prostată în Uniunea Europeană

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Caducă

Detalii

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 162 - 14-04-2014

Declaraţie scrisă referitoare la educația persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului și de afecțiuni similare și la ocuparea unui loc de muncă de către acestea

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Caducă

Detalii

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 160 - 10-03-2014

Declaraţie scrisă privind promovarea cursurilor de educație juridică

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Caducă

Detalii

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 58 - 10-12-2013

Declaraţie scrisă privind protecția copiilor în cauze care implică răpiri, printre altele în contextul problemelor legate de custodie

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Caducă

Detalii

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 91 - 10-12-2013

Întrebări parlamentare

24

Reglementare separată privind traficul de persoane în scopul exploatării sexuale

06-03-2014 E-002677/2014 Comisia

Strategia UE cu privire la sănătatea reproductivă

11-02-2014 E-001448/2014 Comisia

Mobilitatea forței de muncă tinere în UE

10-01-2014 E-000220/2014 Comisia

Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei

09-01-2014 E-000192/2014 Comisia

Drepturile cetățenilor europeni

07-01-2014 P-000071/2014 Comisia

Definiție - Cetățean european

07-11-2013 E-012620/2013 Comisia

Strategiile naționale de integrare a romilor

26-09-2013 E-010957/2013 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)

Declaraţie de interes financiar