Doris PACK : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Președintă 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru cultură și educație
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru cultură și educație
 • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Conferința președinților de comisie

Membru 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Conferința președinților de comisie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Comisia pentru cultură și educație
 • 23-01-2012 / 10-03-2014 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Croația
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013)  
- CULT_AD(2012)476012 -  
-
CULT 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar