Marju LAURISTIN

Luări de cuvânt în plen

58

Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (dezbatere)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei (dezbatere)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Un pilon european al drepturilor sociale (dezbatere)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

3

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la digitalizarea industriei europene

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

1

AVIZ referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP )

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Propuneri de rezoluție instituționale

27

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Tadjikistan: situația prizonierilor de conștiință

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Republica Democratică Congo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caducă

Detalii

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la punerea în aplicare mai eficace și mai coordonată a strategiilor macroregionale ale UE

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Caducă

Detalii

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Data deschiderii : 27-04-2015
Data limită : 27-07-2015
Numărul de semnatari : 79 - 28-07-2015

Întrebări scrise

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Comisia

Acuzații de deturnare de fonduri europene în Ungaria

28-09-2016 E-007203/2016 Comisia

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Comisia

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Comisia

Întrebări orale

4

Ziua internațională a romilor

08-03-2017 O-000017/2017 Comisia

Ziua internațională a romilor

08-03-2017 O-000016/2017 Consiliul

Efectele ordonanțelor Tribunalului privind Declarația UE-Turcia

06-03-2017 O-000014/2017 Comisia

Introducerea instrumentelor de identificare electronică și a serviciilor online transfrontaliere

08-03-2016 O-000042/2016 Comisia