Maria GRAPINI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova 

Activităţi recente 

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri)  
 
Explicații scrise ale votului 
Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka)  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact