Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

581

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (prezentare succintă)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(15)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(3)

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(3)

Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova (dezbatere)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(18)

Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(19)

Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(24)

Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(12)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

4

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

11

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

AFCO
28-09-2017 AFCO_AD(2017)606198

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

BUDG
31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

AVIZ referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitate

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

AFCO
23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149

Propuneri de rezoluţie

129

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări parlamentare

128

Revizuirea Scutului de confidențialitate

09-08-2017 E-005193/2017 Comisia

Promovarea turismului în statele membre ale Uniunii

09-08-2017 E-005191/2017 Comisia

Stadiul implementării pachetului legislativ "Cerul unic european" II

09-08-2017 E-005190/2017 Comisia

Fondul european de ajustare la globalizare

09-08-2017 E-005189/2017 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Protejarea drepturilor copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European

19-07-2017 E-005001/2017 Comisia

Viitorul Europei

19-07-2017 E-005000/2017 Comisia

Restricțiile privind accesul la informații despre zboruri

19-07-2017 E-004999/2017 Comisia

Asigurarea securității transfrontaliere a operării dronelor în cadrul UE

19-07-2017 E-004998/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

252

Cooperare consolidată: Parchetul European (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

Corupţia este unul dintre fenomenele negative ale societăţii contemporane care continuă să afecteze statele membre ale Uniunii. În ciuda măsurilor luate la nivel naţional, situaţia nu a progresat în direcţia dorită, mai ales în ceea ce priveşte infracţiunile împotriva bugetului şi intereselor financiare ale UE. În acest domeniu, dezbaterile au relevat în mod clar necesitatea înfiinţării unui organism european, care să completeze activitatea desfăşurată de OLAF, Eurojust şi Europol pe partea penală. Parchetul European va umple acest vid instituţional, acolo unde instituţiile naţionale nu au mijloace să intervină. Conform Directivei PIF, noua instituţie va avea competenţa de a ancheta, urmări penal şi aduce în faţa justiţiei autorii infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv a fraudelor grave în materie de TVA, în strânsă cooperare cu instituţiile naţionale de profil şi respectând drepturile şi libertăţile fundamentale. Din păcate doar 20 de state au fost de acord cu înfiinţarea noii instituţii, ceea ce ridică semne de întrebare asupra coerenţei funcţionării sale. De asemenea, va trebui găsită modalitatea de finanţare de la bugetul UE. În ansamblu, însă, este o măsură binevenită, care va contribui la combaterea corupţiei la nivel european. Susţin adoptarea raportului.

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

Sistemele penitenciare existente la nivelul statelor membre ale Uniunii sunt menite să aplice pedepsele decise de sistemele judiciare naţionale, dar şi să contribuie la reintegrarea deţinuţilor în societate. Situaţia actuală diferă de la ţară la ţară, însă există probleme comune, legate de suprapopularea arestului preventiv (1,6 milioane persoane în UE în 2014, 20% din totalul deţinuţilor), condiţiile de viaţă precare şi tratamentele degradante din închisori. În acelaşi timp, rata de recidivă depăşeşte, la nivel european, 50% în perioada de cinci ani după ieşirea din închisoare. Deşi sistemele penitenciare sunt gestionate la nivel naţional, crearea Spaţiului European al Libertăţii, Securităţii şi Justiţiei presupune reglementarea la nivel european a protejării drepturilor fundamentale ale deţinuţilor. Astfel, trebuie acordată mai multă atenţie sprijinirii rolului educaţional şi de reintegrare socială al închisorilor, aplicării unor sancţiuni alternative, reintegrării prin sisteme de închisori deschise şi îngrijirii corespunzătoare a bolnavilor psihiatrici. Doar în acest mod vor putea fi reduse riscul de recidivă, tendinţele sinucigaşe sau de radicalizare, violenţa din închisori şi suprapopularea. Trebuie accentuat faptul că închisorile nu trebuie să genereze infractori „de profesie”, ci să permită corectarea faptelor şi succesul reintegrării sociale a foştilor deţinuţi. Susţin adoptarea acestui raport.

Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

Relaţiile Uniunii Europene cu ţările din America Latină şi zona Caraibelor s-au situat la un nivel foarte bun în mod constant în ultimii ani. Ele s-au concretizat în 1999 prin semnarea unui parteneriat strategic bi-regional, cu ocazia summit-ului de la Rio de Janeiro. Beneficiind de legături istorice, sociale şi economice puternice, alături de un set comun de valori, cele două părţi au consolidat acest proiect de dialog politic şi schimburi politice şi economice, ajungând la un nou nivel în 2010, în urma creării Comunităţii Statelor Latino-Americane şi Caraibiene (CELAC), ce aduce împreună nu mai puţin de 33 de state de pe continentul american. Pentru a accentua importanţa pe care o acordă zonei, UE a iniţiat încă din 2010 procesul de creare a Fundaţiei UE-America Latină şi zona Caraibilor (EU-LAC), prin decizia şefilor de stat şi de guvern europeni. Fundaţia este un instrument important pentru realizarea parteneriatului dintre cele două regiuni şi conferă un avantaj în cadrul dialogului interguvernamental inter-regional, conform unui plan de acţiune concret. În acest fel, parteneriatul UE-CELAC va deveni mai vizibil, iar societatea civilă din ţările membre va avea un forum adecvat pentru participarea activă la cooperarea inter-regională. Susţin adoptarea acestui raport.

Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

Acordul Schengen a constituit un element esenţial în facilitarea realizării proiectului pieţei comune europene, atât pentru cetăţenii statelor membre cât şi pentru mărfurile produse la nivel european. Gestionarea frontierelor externe ale Uniunii în mod comun a reprezentat un mare pas înainte, prin coordonarea activităţii autorităţilor naţionale competente şi implicarea instituţiilor europene. În prezent exisă un Sistem de Informaţii privind Vizele (VIS) care poate fi accesat şi completat de reprezentanţii vamali ai tuturor statelor membre ale spaţiului Schengen. Totuşi, o parte din statele membre, care nu au aderat încă la această convenţie, nu au acces la baza de date comună. Printre aceste state se numără România şi Bulgaria, care, deşi nu sunt membre ale spaţiului Schengen, îndeplinesc criteriile tehnice de aderare. În aceste condiţii, accesul la VIS, chiar şi pasiv, le-ar permite un mai bun control al frontierelor externe ale UE, contribuind astfel la apărarea lor. Acest statut ar fi doar o etapă tranzitorie, până când statele membre ale spaţiului Schengen vor accepta aderarea celor două state la convenţie. Parlamentul European, ca reprezentant al tuturor cetăţenilor europeni susţine acest obiectiv, situaţia de fapt justificând pe deplin măsura respectivă. Susţin categoric acest raport.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

Uniunea Europeană a luat, în ultimii ani, o serie de măsuri vizând reducerea pericolului unor atacuri teroriste pe teritoriul statelor membre. Una dintre acestea este înregistrarea în bazele de date ale structurilor naţionale şi europene competente a cetăţenilor statelor terţe care pătrund pe teritoriul UE. Amprentele digitale ale cetăţenilor statelor terţe, cunoscute sub denumirea de date dactiloscopice, sunt informaţii importante care sunt incluse de obicei în paşapoartele lor biometrice. Pentru intensificarea cooperării transfrontaliere aferente combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, Consiliul a iniţiat un proiect vizând schimbul automatizat de date dactiloscopice în relaţia cu autorităţile naţionale din Cehia, Grecia şi Portugalia , state prin care cetăţenii statelor terţe pot ajunge pe teritoriul UE. Acesta va permite un control mai eficient şi mai facil la frontiere, cu verificarea în timp real a bazelor de date naţionale şi europene. Adoptarea documentului va permite creşterea securităţii la frontierele Uniunii. Susţin adoptarea acestor rapoarte.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

Uniunea Europeană a luat, în ultimii ani, o serie de măsuri vizând reducerea pericolului unor atacuri teroriste pe teritoriul statelor membre. Una dintre acestea este înregistrarea în bazele de date ale structurilor naţionale şi europene competente a cetăţenilor statelor terţe care pătrund pe teritoriul UE. Amprentele digitale ale cetăţenilor statelor terţe, cunoscute sub denumirea de date dactiloscopice, sunt informaţii importante care sunt incluse de obicei în paşapoartele lor biometrice. Pentru intensificarea cooperării transfrontaliere aferente combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, Consiliul a iniţiat un proiect vizând schimbul automatizat de date dactiloscopice în relaţia cu autorităţile naţionale din Cehia, Grecia şi Portugalia , state prin care cetăţenii statelor terţe pot ajunge pe teritoriul UE. Acesta va permite un control mai eficient şi mai facil la frontiere, cu verificarea în timp real a bazelor de date naţionale şi europene. Adoptarea documentului va permite creşterea securităţii la frontierele Uniunii. Susţin adoptarea acestor rapoarte.

Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Uniunea Europeană sprijină realizarea unor reglementări unitare în domeniul transporturilor pe teritoriile statelor membre. Una dintre aceste reglementări este Directiva 2009/45/CE, care stabileşte normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri noi şi existente construite din oţel şi materiale echivalente şi ambarcaţiunile de mare viteză care operează servicii interne în statele membre. Directiva pune în aplicare dispoziţiile Convenţiei SOLAS a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) privind cerinţele tehnice pentru construcţia navelor, stabilitatea, maşinile, electricitatea, protecţia contra incendiilor şi echipamentele de salvare pentru navele de pasageri mai mari de 12 locuri. În prezent, la nivelul UE există 3.175 de nave de acest tip şi 900 de nave care funcţionează numai în zone portuare precise. Actuala revizuire are în vedere clarificarea anumitor ambiguităţi care au dus la interpretări diferite de către autorităţile naţionale, în special excluderea din domeniul de aplicare a tuturor navelor cu o lungime mai mică de 24 metri, a navelor de serviciu off-shore, a velierelor şi iahturilor de agrement şi a navelor construite din aluminiu. Termenul de îndeplinire a standardelor este de 10 ani, dacă statul respectiv are mai mult de 60 de nave sub pavilionul său. Susţin adoptarea acestui raport.

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

Siguranţa cetăţenilor europeni este unul dintre obiectivele esenţiale ale instituţiilor comunitare. Între aceştia se numără şi persoanele care călătoresc la bordul navelor de pasageri şi care fac obiectul Directivei 98/41/CE a Consiliului. În urma verificării adecvării actului normativ, Comisia a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de anumite simplificări şi clarificări. Acestea vizează cerinţa de înregistrare şi raportare digitală a informaţiilor privind pasagerii, prin armonizarea procedurilor administrative (ghişeul unic naţional pe baza Directivei 2010/65/UE) în vederea facilitării operaţiunilor de căutare şi salvare în situaţii de urgenţă. În urma acestor proceduri va fi creat un sistem electronic de date care se transmit imediat (maxim 15 minute) prin ghişeul unic naţional, care vor include numărul de pasageri, numărul membrilor echipajului şi naţionalitatea. Sistemul este valabil şi pentru navele care efectuează deplasări de cel mult 20 de mile marine (aproximativ 37 kilometri) de la ţărm, care pot transmite aceste date şi prin sistemul de identificare automată (AIS) al navei, dacă nu au la bord un sistem informatic. Statele membre vor beneficia de o perioadă de tranziţie de doi ani pentru aplicarea noilor prevederi, cu excepţia celor care nu au ieşire la mare. Susţin adoptarea acestui raport.

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Reglementarea domeniului maritim este una dintre sarcinile care revin instituţiilor europene conform tratatelor aflate în vigoare. Una dintre aceste reglementări priveşte inspecţia navelor feribot de tip bac şi a navelor de mare viteză, care se află în prezent sub incidenţa Directivelor 1999/35/CE şi 2009/16/CE. În contextul în care 2017 este Anul european pentru domeniul maritim, propunerea Comisiei este de a elimina lacunele şi suprapunerile juridice care rezultă din coexistenţa celor două directive. În mod concret se propune limitarea inspecţiilor la navele care furnizează servicii regulate între un port dintr-un stat membru şi un port dintr-o ţară terţă. Inspecţiile vor avea loc de două ori pe an pentru fiecare navă în serviciu (în perioade diferite), o dată chiar în timpul operării unei cursei. Acest lucru va creşte durata de folosire a ambarcaţiunilor în scop comercial şi va simplifica procedurile administrative la nivel naţional, întărind siguranţa navigaţiei la nivel european. Măsura va trebui aplicată în termen de doi ani de către statele membre, cu excepţia celor care nu au ieşire la mare sau care nu au nave de pasageri sub pavilionul propriu. Susţin adoptarea acestei reglementări necesare.

Obiecție la o măsură de executare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (B8-0542/2017)

04-10-2017

Starea de sănătate a populaţiei din cadrul Uniunii Europene este unul dintre domeniile în care instituţiile comunitare îşi fac din plin simţită prezenţa. Reglementarea compuşilor chimici care intră în componenţa diverselor produse de pe piaţa comună europeană este una dintre sarcinile pe care instituţiile europene trebuie să le îndeplinească în mod adecvat. În urma desfăşurării unor studii ştiinţifice aprofundate s-a ajuns la concluzia că unii compuşi chimic acţionează ca perturbatori endocrini, ceea ce poate cauza afecţiuni grave consumatorilor. Din păcate, cercetările de până acum au identificat doar o parte dintre aceşti compuşi, mulţi fiind încă în stadiul de investigare. În această fază nu pot fi adoptate măsuri fără o testare comprehensivă a tuturor compuşilor care prezintă riscul de a fi perturbatori endocrini. Propunerea Comisiei încearcă să grăbească acest proces, ceea ce nu este acceptabil, în condiţiile în care mai există riscuri la adresa sănătăţii cetăţenilor europeni. E nevoie de cercetări ştiinţifice aprofundate, care să elimine orice risc potenţial. De aceea, Parlamentul European trebuie să se opună oricăror măsuri pripite ca cea de faţă. Susţin adoptarea actualei rezoluţii.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels