Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

588

Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(6)

Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(19)

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare (dezbatere)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(15)

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (dezbatere)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(16)

Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (dezbatere)

26-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-26(6)

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (prezentare succintă)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(15)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(3)

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(3)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

11

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

BUDG
31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

AVIZ referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitate

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

AFCO
23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149

Propuneri de rezoluţie

130

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări parlamentare

138

Infrastructura de bandă largă în zonele rurale

01-12-2017 E-007424/2017 Comisia

Combaterea traficului de refugiați minori din Uniunea Europeană

30-11-2017 E-007413/2017 Comisia

Competențele digitale

30-11-2017 E-007394/2017 Comisia

Combaterea mișcărilor ultranaționaliste în UE

24-11-2017 E-007245/2017 Comisia

Turismul sustenabil în UE

10-11-2017 E-006965/2017 Comisia

Imbunătățirea eficacității sistemelor de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre

10-11-2017 E-006963/2017 Comisia

Consolidarea pazei de coastă în zona Mării Negre

10-11-2017 E-006958/2017 Comisia

Reglementarea vehiculelor autonome la nivel european

10-11-2017 E-006957/2017 Comisia

Procedurile de autorizare a produselor de origine protejată

10-11-2017 E-006949/2017 Comisia

Problematica siguranței turismului european

20-10-2017 E-006581/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

318

Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

Activitatea de pescuit este reglementată, la nivelul Uniunii Europene, de Politica Comună în domeniul Pescuitului (PCP). Cu toate acestea, există domenii unde e nevoie de o reglementare suplimentară, cum ar fi gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe. În aceste condiții, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra adoptării unor norme comune la nivel european, mai stricte, mai transparente și armonizate, privind eliberarea și gestionarea autorizațiilor de pescuit pentru navele care pescuiesc în afara apelor comunitare și în beneficiul unor nave străine care operează în apele UE.
Actualul regulament are ca scop ameliorarea guvernanței, sporirea transparenței, îmbunătățirea monitorizării și a asigurării normelor, în special în cazuri cum ar fi licențele directe, transbordările sau schimbarea pavilionului. Printre elementele fundamentale ale regulamentului se numără și o mai bună definire a activităților de pescuit, care include toate detaliile operațiunilor curente, precum și transbordarea și debarcarea, autorizarea ambarcațiunilor să adopte pavilionul unui stat membru doar dacă nu au fost implicate în activități de pescuit ilegal, dar și competența Comisiei de a retrage autorizațiile în cazul încălcării măsurilor adoptate în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Menținerea unui registru electronic al Comisiei va facilita buna gestiune a acestei activități.
Susțin adoptarea acestei recomandări.

Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (A8-0380/2017 - Albert Deß)

12-12-2017

Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene asigură sprijinul necesar pentru desfășurarea unor activități productive sustenabile de către fermierii europeni. Instrumentul principal prin care se asigură acest sprijin esențial este Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
În prezent, competiția existentă la nivel mondial între producătorii agricoli impune o serie de revizuiri ale politicilor și programelor europene în vederea adaptării și flexibilizării PAC la noile condiții. Sunt vizate atât elemente de simplificare procedurală, cât și sprijinirea serviciilor de formare și consiliere, asigurarea transparenței, stabilizarea veniturilor fermierilor, reglementarea participării la fondurile mutuale și sprijinul în cazul dezastrelor naturale.
De asemenea, sunt prevăzute creșterea procentului maxim al sprijinului public inițial, sporirea disciplinei financiare, proporționalitatea între garantarea și recuperarea plăților, simplificarea clasificării terenurilor arabile, reglementarea distribuției producției vegetale între diversele sectoare agricole, procedurile de înregistrare fiscală la nivel național. Un accent special este pus pe transferul de fonduri din plafonul național al statelor membre, sprijinirea tinerilor fermieri, necesitatea ecologizării terenurilor, posibilitatea revizuirii anuale a deciziilor de sprijin de către statele membre începând cu 2019, promovarea consumului de fructe și legume, susținerea produselor de origine protejată și informațiile privind prețurile.
Susțin adoptarea acestui raport important.

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Uniunea Europeană se află în fruntea susținătorilor combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial.
Unul dintre domeniile care contribuie în mod esențial la creșterea emisiilor globale de dioxid de carbon este aviația internațională (1,3 %). Se estimează că, în următorii 30 de ani, traficul aerian va crește exponențial, ceea ce ar putea duce la o creștere a emisiilor poluante de trei până la șapte ori.
În aceste condiții, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a convenit, încă din 2010, asupra necesității elaborării unui obiectiv global pentru limitarea emisiilor poluante. Șase ani mai târziu a apărut Schema de compensare și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), pe baza căreia operatorii de aeronave care depășesc nivelul emisiilor de referință vor fi obligați să cumpere compensări pentru a atinge neutralitatea începând cu 2021.
Concomitent, la nivelul UE, au fost adoptate, începând cu 2008, acte legislative privind schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care privesc însă doar zborurile din interiorul Spațiului Economic European (SEE). Până în momentul implementării CORSIA pe teritoriul UE, Comisia propune menținerea EU ETS, cu obligativitatea investirii fondurilor rezultate în noi tehnologii pentru limitarea emisiilor.
Susțin adoptarea acestui raport.

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a fost introdus de Comisia Europeană pentru a sprijini creșterea economică durabilă în cadrul statelor membre ale Uniunii. În urma evaluării funcționării sale în perioada de un an și jumătate de când a fost înființat, au fost evidențiate o serie de probleme de funcționare, legate de lipsa de transparență a procedurilor de selecție, calitatea scăzută a unor proiecte, alocarea geografică restrânsă, lipsa de diversitate sectorială și necesitatea mobilizării unor fonduri suplimentare.
În aceste condiții, în urma negocierilor dintre Parlament și Consiliu, s-a ajuns la un acord privind prelungirea activității acestui fond până în 2020 cu varianta EFSI 2.0, care va dispune de o creștere a țintei de investiții de la 315 miliarde la 500 miliarde de euro.
Vor fi aduse și o serie de îmbunătățiri, prin mai buna definire a principiului adiționalității, cooperarea cu bănci naționale de promovare și platforme de investiții, întărirea sprijinului pentru combaterea schimbărilor climatice, serviciile sociale, sectorul cultural și de creație, digitalizare, securitate cibernetică și bioeconomie. De asemenea, se va avea în vedere scăderea reducerilor bugetare în cazul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) de la 500 de milioane la 275 de milioane de euro.
Susțin adoptarea acestui raport.

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken)

12-12-2017

Drepturile de autor reprezintă un element important al cadrului juridic susținut de Uniunea Europeană, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel mondial. Cu toate acestea, realizarea unei piețe interne digitale a UE presupune un acces simplificat la programele de televiziune și radio prin internet. În prezent, accesul este restricționat de reglementările naționale care privesc măsuri de geoblocare ca urmare a aplicării principiului teritorialității, prin implementarea conceptului țării de origine.
În vederea atingerii potențialului social al operelor audiovizuale, Comisia propune o soluție de compromis, care asigură portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței comune în cazul serviciilor deja achiziționate într-un alt stat membru, dar care nu ia în calcul cei 13,6 milioane de cetățeni europeni care își exercită dreptul la libertatea de circulație a lucrătorilor și familiilor lor în cadrul UE. Modificarea reglementărilor existente pentru includerea acestor oameni, dar și a minorităților lingvistice din statele membre ar duce la creșterea accesului la acest tip de servicii și la susținerea pluralismului informațional, alături de promovarea învățării limbilor străine și a diversității etnice în cadrul UE.
Cred că e nevoie de o reglementare mai atentă a acestui domeniu sensibil, iar raportul actual nu e suficient de clar.

Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt, în prezent, cele mai dezvoltate piețe ale aviației la nivel mondial. Cu toate acestea, proporția totală de pasageri transportați prin intermediul aeroporturilor din UE și SUA a scăzut de la 61 % în 2000 la 38 % în 2015, ceea ce reflectă necesitatea unei cooperări tot mai strânse în sectorul aviației internaționale. În 2007 a fost încheiat Acordul privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Statele Unite ale Americii, care conferă, în urma implementării graduale a mai multor etape, posibilitatea unor noi investiții și oportunități de acces pe piață, consolidarea cadrului de cooperare în domenii de reglementare, cum ar fi siguranța, securitatea și mediul, precum și progresul în privința normelor în materie de proprietate străină. În urma aplicării provizorii a acordului începând cu 2010, piața transatlantică a aviației numără în prezent 55 de milioane de pasageri, adică 6,4 milioane de pasageri în plus, și 52 de noi perechi de orașe.
Pentru optimizarea efectelor acordului, mai e nevoie de ratificarea sa de către România, Bulgaria și Croația și de aprobarea Parlamentului European. Este un acord foarte util pentru ambele părți și, de aceea, susțin adoptarea neîntârziată a acestei recomandări.

Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner)

12-12-2017

Uniunea Europeană susține reducerea emisiilor poluante, ca parte a eforturilor generale de combatere a schimbărilor climatice generate de gazele cu efecte de seră. În acest scop, instituțiile europene au elaborat schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care urmărește reducerea emisiilor cu 43 % până în 2030, în comparație cu valorile din 2005.
Elveția este unul dintre partenerii importanți ai UE pe continent, care dispune de un sistem propriu de comercializare a certificatelor de emisii, destul de asemănător cu EU ETS. În vederea coroborării celor două sisteme, ce ar putea duce la crearea unei piețe internaționale consolidate a certificatelor de emisii, UE și Elveția au inițiat negocieri în ianuarie 2016. Negocierile au fost încununate de succes în noiembrie 2016, întrucât sistemul elvețian îndeplinește două condiții esențiale pentru semnarea unui acord: instalațiile care generează emisii poluante sunt obligate să respecte sistemul ETS din 2013; Elveția dispune de o limită absolută a emisiilor. În ceea ce privește aviația, se are în vedere extinderea sistemului elvețian și la acest sector.
Semnarea acordului va permite un schimb mai eficient de certificate ETS între operatorii celor două părți. Susțin adoptarea acestei recomandări.

Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari)

12-12-2017

Uniunea Europeană sprijină cooperarea la nivel internațional cu toate țările și organizațiile regionale care împărtășesc valorile sale. Zona Asiei Centrale reprezintă un spațiu de maxim interes pentru UE, în special în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității energetice, dar și în alte sectoare economice. Principalul stat din această regiune, Kazahstanul, a devenit în ultimii ani un important mediator al conflictelor internaționale și un lider regional, pe lângă calitatea de important furnizor de resurse naturale la nivel mondial. Pentru UE, Kazahstanul este astăzi un partener important în zona Asiei Centrale, drept pentru care s-a considerat oportună semnarea unui Acord de parteneriat și cooperare consolidat între cele două părți. Este primul acord de acest fel semnat de UE cu un stat din Asia Centrală, ceea ce reflectă buna cooperare dintre cele două părți în ultimele decenii.
Cu toate acestea, autoritățile de la Astana mai au de făcut pași importanți în vederea respectării drepturilor omului și a pluralismului politic. Ultimele evoluții la nivel intern oferă motive de speranță în acest sens, după eliberarea unui deținut politic, ceea ce poate constitui un precedent important. Este un moment important în relațiile Uniunii Europene cu țările Asiei Centrale și, de aceea, susțin adoptarea acestei rezoluții.

Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

Cetățenii europeni sunt sursa de legitimitate a instituțiilor Uniunii Europene și părerile lor sunt esențiale pentru configurarea politicilor europene. Cel de-al treilea raport privind cetățenia europeană, publicat în ianuarie 2017, vine într-un moment în care cetățenii statelor membre devin din ce în ce mai conștienți de drepturile pe care le au, în special în legătură cu dreptul la libertatea de mișcare în UE, dar și în contextul în care un referendum național a determinat demararea procesului de retragere a unui stat membru (Marea Britanie) din Uniune.
În aceste condiții, e nevoie ca petițiile cetățenilor europeni să fie analizate cu mai mare atenție, pentru a putea veni în întâmpinarea problemelor lor. Conform acestora, încă persistă probleme legate de discriminarea de toate tipurile (gen, naționalitate, vârstă, limbă, origine etnică), dar și de accesul la serviciile de sănătate, lipsa coordonării sistemelor de securitate socială, recunoașterea calificării profesionale în alte state membre, exercitarea unor drepturi electorale și lipsa măsurilor de protecție a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, un capitol important evidențiat de petiții este cel legat de consolidarea rețelei SOLVIT în statele membre.
E nevoie ca instituțiile europene să gestioneze adecvat aceste probleme, pentru restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul european. Susțin adoptarea acestui raport.

Către o strategie în domeniul comerțului digital (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)

12-12-2017

Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea comerțului liber internațional, care este unul dintre obiectivele sale fundamentale. Printre sectoarele care se află în plină expansiune în prezent este comerțul digital, care se desfășoară prin intermediul transferurilor transfrontaliere. Reglementarea sa se face preponderent la nivel național, deși piața unică europeană presupune realizarea unei reglementări comunitare.
În acest moment, e nevoie de elaborarea unei strategii echilibrate de reglementare, care să asigure fluxul liber de date la nivel internațional, concomitent cu includerea unei discipline legale în cadrul acordurilor de liber schimb pe care UE le încheie cu diverși parteneri externi. Prioritatea trebuie să fie asigurarea protecției datelor, conform actualelor standarde europene, dar și sprijinirea comerțului digital, unde sunt esențiale cooperarea între structurile naționale de monitorizare a concurenței, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, respectarea neutralității rețelei și responsabilitatea intermediarilor. De aceea, orice acord de liber schimb încheiat de UE ar trebui să includă prevederi clare privind buna guvernare electronică, respectul pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, respectul pentru egalitatea de gen și accesul corect la tratament medical, respectul pentru drepturile lucrătorilor din domeniu și reducerea decalajelor digitale din societate. Doar în acest fel cetățenii vor putea beneficia de pe urma acestui proces complex.
Susțin adoptarea acestui raport.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels