Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

606

Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (dezbatere)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(18)

Modernizarea educației în UE (dezbatere)

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(18)

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(23)

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere) (2)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(23)

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(18)

Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(33)

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(19)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

6

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

15

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație)

BUDG
20-06-2018 BUDG_AD(2018)616792

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226

BUDG
20-06-2018 BUDG_AD(2018)616791

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016

AFCO
22-03-2018 AFCO_AD(2018)618186

AVIZ referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

BUDG
31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

Propuneri de rezoluție instituționale

130

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări scrise

165

Măsuri de combatere a emisiilor de dioxid de carbon generate de turism

13-07-2018 E-003900/2018 Comisia

Măsuri de prevenire a reintroducerii controalelor la frontieră la pasul Brenner

13-07-2018 E-003899/2018 Comisia

Acțiuni concrete în sprijinul mecanicilor auto

13-07-2018 E-003898/2018 Comisia

Dezvoltarea aeroporturilor regionale

13-07-2018 E-003897/2018 Comisia

Stimularea turismului în Europa

13-07-2018 E-003896/2018 Comisia

Diferențele mari în ceea ce privește consumul pe cap de locuitor între statele membre ale UE

13-07-2018 E-003895/2018 Comisia

Propunerea Italiei de a organiza un referendum privind populația romă de pe teritoriul său

13-07-2018 E-003894/2018 Comisia

Introducerea unei taxe de reședință de către Marea Britanie pentru cetățenii UE

13-07-2018 E-003893/2018 Comisia

Măsuri de creștere a natalității în Uniunea Europeană

13-07-2018 E-003891/2018 Comisia

Introducerea unei taxe de reședință de către Marea Britanie pentru cetățenii UE

13-07-2018 E-003890/2018 Comisia

Întrebări orale

7

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Conducerea autonomă

14-01-2016 O-000004/2016 Comisia

Consiliul Turistic European

24-04-2015 O-000044/2015 Comisia

Interpelări

1

Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 G-000009/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

545

Aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

13-09-2018

Relaţiile Uniunii Europene cu Albania au cunoscut un progres evident în ultimii ani, în 2014 statul albanez devenind ţară candidată la aderarea la UE. Unul dintre domeniile în care este nevoie de consolidarea cooperării între cele două părţi este cel privind lupta împotriva criminalităţii organizate. În ultimul timp, s-au înregistrat evoluţii pozitive privind alinierea legislaţiei albaneze la standardele europene, mai ales în domeniul confiscării activelor provenite din infracţiuni, cooperarea poliţienească. Este nevoie de îmbunătăţirea cooperării în domeniul urmăririi penale, pentru combaterea spălării banilor, a bunurilor şi averilor provenite din infracţiuni. Din aceste motive, realizarea unui acord de cooperare între autorităţile de la Tirana şi Eurojust este un element util, venind în completarea colaborării deja existente între cele două părţi, respectiv a acordului cu Europol semnat în 2013. De asemenea, acordul vine în completarea documentelor care consolidează cooperarea dintre UE şi alte state europene în acest domeniu (de exemplu, cu Macedonia, Norvegia sau Elveţia). În urma semnării acestui acord, activitatea de combatere a criminalităţii va fi facilitată prin coordonarea structurilor de profil ale celor două părţi şi schimbul de informaţii. Este un acord foarte util pentru parcursul european al Albaniei. Susţin adoptarea acestui raport.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

13-09-2018

Uniunea Europeană protejează drepturile tuturor cetăţenilor săi la viaţă privată şi la servicii de calitate. În acest sens, Tratatul de la Lisabona stabileşte principiul conform căruia orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc, principiu întărit şi de Articolul 8 al Cartei drepturilor fundamentale a UE. La nivelul instituţiilor şi structurilor europene, prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care urmăreşte atât protejarea dreptului fundamental la protecţia datelor cât şi garantarea liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în UE. Adoptarea, în aprilie 2016, a Regulamentului general privind protecţia datelor (UE) 2016/679 (RGPD), aplicabilă din mai 2018, a stabilit noi standarde comune la nivelul Uniunii, aplicabile tuturor statelor membre. În acelaşi timp, instituţiile europene şi-au păstrat norme interne în acest domeniu, care uneori contravin RGPD. De aceea, e nevoie de revizuirea Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pentru a asigura compatibilitatea cu RGPD şi pentru a găsi un echilibru între cele două drepturi fundamentale, de protecţie a datelor personale şi de liberă circulaţie a acestora. Procesul poate dura câţiva ani, însă poate fi realizat cu contribuţia semnificativă a Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD). Susţin adoptarea acestui raport.

Portalul digital unic (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

Relaţiile cetăţenilor cu administraţiile publice din statele membre sunt de multe ori dificile, mai ales în cazul cetăţenilor provenind dintr-un alt stat membru. Problemele implică în principal informaţiile, care nu sunt accesibile decât în limbile naţionale, şi procedurile, care nu sunt disponibile pentru toţi cetăţenii. În acest context, înfiinţarea unui portal digital unic pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a problemelor la nivel european, conţinând datele necesare din toate statele membre, ar constitui un pas major înainte pentru depăşirea obstacolelor existente. În acest fel, cetăţenii europeni vor avea acces mai uşor la informaţii privind proceduri din state membre diferite, încurajând astfel libera lor circulaţie şi iniţiativă în spaţiul european. Realizarea portalului respectiv va implica punerea la un loc a informaţiilor din toate statele membre, care vor fi accesibile în variante traduse în limbile naţionale, dar şi într-o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, portalul va fi interactiv, astfel încât informaţiile introduse de cetăţeni o singură dată vor fi disponibile şi pentru interacţiunile viitoare, fără a mai solicita din nou aceleaşi informaţii. Astfel, va fi mult mai uşor de înfiinţat, de exemplu, întreprinderi mici şi mijlocii. Susţin adoptarea acestui raport.

O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

Uniunea Europeană este una dintre principalele susţinătoare ale Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) ale ONU la nivel mondial. Acest lucru implică şi susţinerea reducerii deşeurilor poluante, care pot scădea calitatea vieţii pe Pământ. Unul dintre principalele tipuri de deşeuri poluante sunt cele din plastic. În prezent, oceanele şi mările lumii sunt pline de deşeuri din plastic cu utilizare unică, care ajung mai apoi în componenţa produselor pescăreşti comercializate la nivelul UE, cu efecte negative asupra sănătăţii cetăţenilor. De exemplu, s-a calculat că suprafaţa totală acoperită de sticle de plastic pe fundul Oceanului Pacific este de două ori mai mare decât cea a Statelor Unite. În aceste condiţii, e nevoie ca Uniunea să declanşeze procesul de trecere la economia circulară. Acest concept presupune ca, începând din 2030, toate ambalajele din plastic să fie reciclabile. De asemenea, prin intermediul inovării în domeniul conceperii produselor, ele trebuie să devină circulare, adică să poată fi reciclate permanent, eliminând astfel nevoia de depozitare a deşeurilor. Acest proces va fi unul de durată, însă, în momentul actual trebuie să fie demarată perioada de tranziţie, care va include dezvoltarea unei pieţe comune a produselor din plastic reciclabile. Susţin adoptarea acestui raport.

Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

13-09-2018

Uniunea Europeană este unul dintre principalii apărători ai stării de sănătate a cetăţenilor europeni. În ultimii ani, una dintre principalele ameninţări la adresa acesteia a devenit „rezistenţa la antimicrobiene” (RAM), adică la medicamente folosite pentru tratamentul unor infecţii cauzate de bacterii, paraziţi, viruşi sau ciuperci, în mod popular denumite antibiotice. În ultimele opt decenii, antibioticele au devenit unul dintre pilonii de bază ai medicinei moderne, stând la baza tratamentelor împotriva infecţiilor bacteriene la oameni şi animale. În ultima vreme, însă, s-au înmulţit cazurile de rezistenţă la antibiotice, cauzată de utilizarea incorectă şi excesivă a acestora (în special în cazul infecţiilor virale), dar şi de utilizarea în domeniul creşterii animalelor, propagându-se la oameni prin contact direct sau prin intermediul lanţului alimentar, şi de eliberarea de substanţe microbiene în mediul înconjurător. Deşi costurile pentru dezvoltarea de noi medicamente şi pentru activitatea de prevenţie şi de depistare timpurie sunt semnificative, ele nu depăşesc costurile produse de rezistenţa la antibiotice, care se numără în vieţi salvate. Se estimează că anual 25.000 de persoane mor din cauza rezistenţei la antibiotice în cadrul UE. Instituţiile europene trebuie să continue să acorde finanţarea adecvată programului „O singură sănătate”, pentru dezvoltarea noilor antibiotice. Susţin adoptarea acestui raport.

Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

Sectorul mobilităţii joacă un rol esenţial pentru societatea şi economia statelor membre ale Uniunii Europene. În prezent, suntem martorii unei revoluţii fără precedent a domeniului transporturilor, odată cu apariţia vehiculelor autonome, digitalizării, dar şi a necesităţii de a dezvolta mijloace de transport nepoluante. Acestea presupun, însă, investiţii semnificative în cercetare şi inovare, dar şi în activităţi de recalificare şi dezvoltare a abilităţilor necesare pentru gestionarea noilor tipuri de vehicule, ceea ce necesită o perioadă de tranziţie pentru adaptarea forţei de muncă şi a industriilor implicate la noile condiţii. În acest context, există riscul ca reconfigurarea domeniului respectiv al statelor membre să ducă la o pierdere de competitivitate şi să producă tensiuni sociale. Comisia a elaborat un pachet legislativ („pachetul pentru mobilitate”) care îşi propune să răspundă la toate aceste provocări din sectorul transporturilor, încurajând taxarea inteligentă pentru folosirea infrastructurii, reducere emisiilor poluante, combaterea angajărilor ilegale şi asigurarea condiţiilor de muncă şi a timpilor de odihnă adecvaţi pentru lucrătorii din transporturi. E nevoie, însă, de un efort conjugat al instituţiilor europene şi al actorilor implicaţi în acest proces, pentru ca revoluţia mobilităţii digitale să creeze un sector mai corect şi mai competitiv, într-un timp rezonabil. Susţin adoptarea acestui raport.

 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

13-09-2018

Sănătatea publică şi siguranţa alimentară reprezintă obiective esenţiale ale politicilor Uniunii Europene. Recenta controversă privind reînnoirea aprobării substanţei active glifosat a evidenţiat riscurile cu care se confruntă cetăţenii europeni atunci când vorbim despre produse fitosanitare şi pesticide. În octombrie 2017, Comisia a declarat admisibilă iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) privind interzicerea glifosatului şi protecţia oamenilor şi mediului împotriva pesticidelor toxice. Ca urmare, în februarie 2018, Parlamentul European a hotărât să constituie o comisie specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor în cadrul UE (PEST). În plus, Comisia a propus o revizuire specifică a legislaţiei din domeniul alimentar, care implică modificarea unor regulamente. Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, implică o procedură mai strictă de aprobare a substanţelor fitosanitare şi criterii clare pentru interzicerea substanţelor toxice pe piaţa europeană. Statele membre îşi menţin, însă, libertatea de a aplica principiul precauţiei în aplicarea reglementărilor europene. Ceea ce este, însă, important este ca reglementările generale de la nivelul UE să asigure un nivel minimal de securitate alimentară a cetăţenilor europeni, prin implicarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) şi Comisiei, alături de autorităţile naţionale competente şi de experţii statelor membre. Susţin adoptarea acestui raport.

Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

O serie de studii efectuate în ultimii ani în câteva state membre ale Uniunii Europene au evidenţiat faptul că o serie de produse alimentare ce păreau identice la prima vedere erau diferite în ceea ce priveşte calitatea ingredientelor folosite şi compoziţia. Problema diferenţelor de calitate între produse în funcţie de statul membru sau de regiunea sau localitatea în care sunt comercializate poate fi constatată nu doar în ceea ce priveşte compoziţia, ci şi în ceea ce priveşte folosirea unui ambalaj identic deşi produsele nu sunt identice, adică folosirea unor produse de o greutate diferită în ambalaj similar, introducerea pe piaţă a unor produse cu aromă diferită, cu ingrediente diferite, dar cu ambalaj identic. Toate aceste practici reprezintă încălcări ale drepturilor consumatorilor de pe întregul teritoriu Uniunii Europene şi afectează încrederea cetăţenilor statelor membre în proiectul european. Folosirea justificării diferenţelor regionale şi a obiceiurilor locale pentru a ascunde comercializarea unor produse de calităţi diferite ca fiind identice este doar o încercare de a înşela clientul european. Din acest motiv, instituţiile europene au decis să adopte măsuri în vederea elaborării unei metodologii comune de testare pentru întreaga Uniune, pentru a elimina aceste practici comerciale neloiale care subminează piaţa comună. Susţin adoptarea raportului.

 

Modificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al traficului aerian ) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas)

12-09-2018

Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii împărtăşesc obiectivul comun de a dezvolta un transport aerian mai sigur şi mai eficient. În acest sens, în 2011 a fost semnat Memorandumul de cooperare între cele două părţi în materie de cercetare şi dezvoltare în sfera aviaţiei civile (MoC). Memorandumul vizează sistemele de management al traficului aerian (ATM), cu precădere în domeniul cercetării şi dezvoltării, al cooperării între SESAR (Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european) şi NextGen, program gestionat de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA). În prezent, cooperarea a ajuns la un grad înalt de maturitate, ceea ce permite explorarea posibilităţii extinderii cooperării la aspecte legate de implementarea sistemelor ATM. În decembrie 2017 a fost semnată Modificarea 1 la MoC, pe baza unei decizii în acest sens a Consiliului, având ca fundament aceleaşi obiective şi principii care au stat la baza MoC. Este vorba despre o continuare naturală a activităţilor comune desfăşurate cu succes până acum. Modificarea va presupune adăugarea la domeniul de aplicare al MoC a tuturor etapelor modernizării ATM, inclusiv a implementării. Adoptarea modificării va contribui la sporirea interoperabilităţii globale, în beneficiul cetăţeanului european. Susţin adoptarea acestei recomandări.

Dreptul de autor pe piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018

Instituțiile europene urmăresc o reglementare cât mai echitabilă a mediului virtual, a cărui importanță a crescut semnificativ în ultimii ani. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, normele privind respectarea drepturilor de autor acoperă cea mai mare parte a domeniului.
Cu toate acestea, reglementarea drepturilor de autor în mediul virtual de pe piața unică reprezintă o chestiune foarte sensibilă, care nu trebuie tratată în mod simplist. Pe de o parte, autorii și creatorii unor opere unice și valoroase trebuie protejați și remunerați pe măsura efortului lor creativ. Pe de altă parte, cetățenii trebuie să aibă acces neîngrădit la formele de manifestare artistică, în condițiile respectării drepturilor pe care le au autorii lor.
Actuala propunere a Consiliului este o încercare de a armoniza regulile din cadrul statelor membre, pentru a asigura un standard unitar pentru întreaga Uniune în privința conținutului digital. Astfel, în conformitate cu dreptul de autor, platformele care publică un conținut protejat trebuie să asigure o remunerație proporțională creatorului și să menționeze în mod clar sursa conținutului. De asemenea, orice dispută trebuie soluționată în conformitate cu mecanismele europene existente și trebuie respectate cele mai înalte standarde de transparență. Concomitent, cetățenii trebuie să aibă acces liber la informație. Susțin adoptarea raportului.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels