Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

603

Modernizarea educației în UE (dezbatere)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(17)

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)

30-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-30(23)

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere) (2)

30-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-30(23)

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(18)

Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(33)

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(19)

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Orarul de vară (dezbatere)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Componența Parlamentului European (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

6

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

14

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

BUDG
20-06-2018 BUDG_AD(2018)616792

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016

AFCO
22-03-2018 AFCO_AD(2018)618186

AVIZ referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

BUDG
31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

AVIZ referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Propuneri de rezoluție instituționale

130

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări scrise

153

Libertatea presei în Pakistan

07-05-2018 E-002505/2018 Comisia

Taxarea diferențiată a turiștilor din destinațiile populare ale UE

10-04-2018 E-002057/2018 Comisia

Fonduri din bugetul UE pentru construcția aeroportului din Brașov

10-04-2018 E-002042/2018 Comisia

Finanțarea dezvoltării infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice din bugetul UE

28-03-2018 E-001895/2018 Comisia

Stadiul reglementării vehiculelor autonome la nivelul UE

28-03-2018 E-001893/2018 Comisia

Disparitatea între femei și bărbați în rândul piloților comerciali

26-03-2018 E-001812/2018 Comisia

Combaterea sclaviei moderne în Regatul Unit după Brexit

27-02-2018 E-001201/2018 Comisia

Diferențele de remunerare între femei și bărbați

23-02-2018 E-001130/2018 Comisia

Combaterea discriminării etnice în statele membre

20-02-2018 E-001036/2018 Comisia

Întrebări orale

7

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Conducerea autonomă

14-01-2016 O-000004/2016 Comisia

Consiliul Turistic European

24-04-2015 O-000044/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

483

Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Uniunea Europeană urmăreşte realizarea unui acces cât mai extins al cetăţenilor europeni la cultură. În acest sens, actualul plan de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2015-2018, adoptat de Consiliu în 2014, menţionează ca obiectiv prioritar cultura accesibilă şi favorabilă incluziunii. În prezent, însă, există o serie de bariere semnificative în calea unui acces corespunzător al cetăţenilor europeni la cultură. Aspectele financiare sunt în mod constant unul din obstacolele majore în calea accesului şi participării la cultură. În vederea depăşirii acestuia, Comisia şi statele membre trebuie să asigure măsuri bugetare pentru sprijinirea accesului la cultură, atât prin subvenţii directe, adresate inclusiv grupurilor celor mai puţin implicate, cât şi prin aplicarea unor rate reduse de TVA pentru activităţile culturale. Un alt obstacol relevant este nivelul de educaţie, domeniu în care e nevoie de o promovare mai amplă a activităţilor culturale şi de o cultivare a frecventării acestui tip de evenimente. Există, însă, şi o serie de obstacole structurale, cum ar fi lipsa instituţiilor culturale în mediul rural, lipsa infrastructurii culturale adecvate în oraşele mici şi mijlocii, lipsa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Este nevoie de investiţii publice, europene şi naţionale, pentru remedierea tuturor acestor probleme. Susţin adoptarea acestui raport.

Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)

14-06-2018

Uniunea Europeană depune eforturi susţinute în vederea aprofundării pieţei unice a serviciilor. În acest sens, instituţiile europene urmăresc armonizarea reglementărilor privind profesiile care sunt exercitate de cetăţenii europeni pe teritoriul altor state membre. O serie dintre acestea, precum cele din domeniul sănătăţii, ingineriei sau arhitecturii, joacă un rol important în cadrul economiei Uniunii, reprezentând nu mai puţin de 22% din forţa de muncă europeană. Reglementarea lor, însă, este competenţa statelor membre, care trebuie să respecte principiile nediscriminării şi proporţionalităţii. În acelaşi timp, reglementările trebuie să fie transparente şi realizate în urma consultărilor cu toţi partenerii sociali implicaţi. În acest fel, forţa de muncă poate beneficia de informaţii mai clare, atunci când decide să activeze într-un alt stat membru. Cel mai important element în acest sens, însă, este faptul că reglementarea proporţională a profesiilor contribuie la realizarea unor obiective semnificative de interes public, cum ar fi asigurarea serviciilor de sănătate publică, protecţia consumatorilor sau protecţia mediului. O reglementare adecvată a profesiilor în cadrul UE este foarte importantă pentru păstrarea şi consolidarea modelului economic, social şi cultural european. Susţin adoptarea acestui raport.

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

14-06-2018

Instituţiile europene urmăresc în mod constant asigurarea unor condiţii uniforme pentru desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul Uniunii Europene. Cu toate acestea, în unele cazuri statele membre pot limita anumite prevederi pentru a proteja piaţa muncii naţională de diverse dezechilibre periculoase. Transportul rutier reprezintă, în prezent, principala modalitate de transport pentru mărfuri şi pasageri în cadrul UE, asigurând locuri de muncă pentru circa 1,6 milioane de oameni. În urmă cu 25 de ani a fost adoptată legislaţia europeană privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri, revizuită de Directiva 2006/1/CE. Aceasta din urmă prevede un nivel minim de deschidere a pieţelor naţionale pentru utilizarea acestor vehicule, însă statele membre pot limita în mod semnificativ vehiculele înmatriculate într-un alt stat membru al UE. În prezent, Comisia doreşte o nouă revizuire care să permită deschiderea pieţelor naţionale, prin eliminarea restricţiilor privind masa totală de peste şase tone şi utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru. Acest lucru va fi posibil doar în condiţiile respectării legislaţiei statului în care se prestează serviciile sau cel puţin patru luni pe an, în alte condiţii. Măsurile respective nu constituie o soluţie pentru problemele reale existente în acest domeniu. Resping ferm propunerea Comisiei.

Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

14-06-2018

Instituţiile europene urmăresc să realizeze o piaţă comună europeană cât mai echitabilă şi cât mai favorabilă cetăţenilor statelor membre. Sectorul transporturilor rutiere oferă, la nivelul UE, locuri de muncă pentru nu mai puţin de cinci milioane de persoane, însă produce, în acelaşi timp, şi o cincime din totalul emisiilor poluante ale întregului domeniu al transporturilor. În acest sens, Comisia a iniţiat o serie de reglementări ale sectorului transporturilor rutiere, prin intermediul a trei pachete privind mobilitatea. Reglementările respective au ca obiective principale modernizarea sectorului transporturilor, asigurarea competitivităţii sectorului, o dimensiune socială sporită şi un transport mai curat. Legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere se confruntă cu un număr de probleme, în special în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei europene de către statele membre, dar şi în privinţa diverselor interpretări naţionale. Acest lucru duce la un tratament inegal al lucrătorilor şi operatorilor din domeniul transporturilor rutiere. Pentru remedierea acestor probleme, Comisia propune amendarea prevederilor privind detaşarea conducătorilor auto la nivel european, pentru evitarea dumpingului social şi a inegalităţii existente între conducătorii auto din diversele state membre. Aceste măsuri vor permite asigurarea unor condiţii de lucru mai bune pentru lucrătorii din acest domeniu la nivelul UE. Susţin adoptarea acestui raport.

Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

14-06-2018

Uniunea Europeană a dezvoltat, în ultimii ani, o gamă largă de reglementări de tip social pentru asigurarea bunei funcţionări a sectorului transporturilor rutiere. Pe această linie se înscriu reglementările privind perioadele de conducere şi utilizarea tahografului. Cu toate acestea, obiectivele Uniunii nu au fost realizate pe deplin, ca urmare a deficienţelor normelor actuale şi a unui control insuficient al aplicării. Probleme există mai ales în ceea ce priveşte perioadele de repaus săptămânal, locurile de repaus, pauzele în cazul conducerii în echipaj şi normele privind întoarcerea conducătorilor la domiciliu. De asemenea, evaluările au evidenţiat utilizarea ineficientă a instrumentelor de control şi a sistemelor de schimb de date, inclusiv a tahografelor. În vederea reglementării acestor probleme, Comisia a adoptat un set de opt propuneri legislative în 2017, pentru a simplifica normele existente şi pentru a remedia deficienţele legislaţiei actuale privind perioadele de conducere şi tahograful. Aceste măsuri urmăresc promovarea unor condiţii echitabile de concurenţă şi a unei concurenţe loiale în sectorul respectiv, prin reducerea sarcinilor administrative inutile, accelerarea digitalizării documentelor (inclusiv folosirea tahografului inteligent) şi stimularea controlului aplicării. În acest fel se va asigura coerenţa reglementărilor legislative şi vor fi apărate mai bine interesele lucrătorilor din domeniu. Susţin adoptarea acestui raport.

Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

14-06-2018

Reglementarea sectorului transportului rutier este esenţială pentru funcţionarea societăţii contemporane, în contextul în care peste 11 milioane de persoane lucrează în acest domeniu, asigurând aproape jumătate din volumul transportului de marfă din cadru UE. Pachetul privind mobilitatea, propus de Comisie în mai 2017, include o propunere legislativă privind accesul la piaţa transportului rutier de marfă şi ocupaţia de operator de transport rutier, reglementând dispoziţiile pe care societăţile trebuie să le respecte dacă doresc să opereze pe piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri sau pe alte pieţe naţionale (cabotaj). În ciuda acestor reglementări, există diferenţe în ceea ce priveşte interpretarea dispoziţiilor şi practicile de asigurare, dar şi o lipsa de cooperare între statele membre, care au redus eficacitatea acestora şi creează incertitudine juridică şi condiţii inegale de concurenţă. În aceste condiţii, Comisia propune modificări privind situaţia societăţilor de tip „cutie poştală”, vehiculele utilitare uşoare, cabotajul şi a asigurarea respectării. În special în ceea ce priveşte cabotajul, există diferenţe substanţiale privind salariile, regimurile fiscale, contribuţiile sociale şi dispoziţiile în materie de muncă. Propunerea Comisiei vizează operaţiuni de cabotaj nelimitat timp de cinci zile în transportul internaţional, cu respectarea legislaţiei muncii a statului gazdă. Susţin adoptarea acestui raport.

Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP (B8-0274/2018)

14-06-2018

Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi ţările din zona Africii, Caraibelor şi Pacificului (ACP) se bazează pe Acordul de la Cotonou, adoptat în 2000. Prin intermediul acestuia, instituţiile europene sprijină dezvoltarea economică şi societală a ţărilor respective, inclusiv prin furnizarea de asistenţă financiară. În 2020, acordul respectiv va expira, ceea ce implică iniţierea de noi negocieri pentru un acord succesor, începând de anul viitor. În acest sens, Parlamentul European, ca reprezentant direct al cetăţenilor statelor membre, consideră că este utilă introducerea unor priorităţi în relaţia cu ţările ACP. În primul rând, este necesară păstrarea drepturilor omului ca fundament al acordului, cu un accent special pe respectarea drepturilor minorităţilor. De asemenea, e nevoie de o dimensiune parlamentară mai solidă, pentru a permite schimbul anual de opinii între cele două părţi. Un accent special trebuie pus şi asupra nivelului regional, dar şi asupra elementelor de responsabilitate şi monitorizare, incluzând o contribuţie importantă a cetăţenilor şi societăţii civile din ţările respective. În acelaşi timp, acordul trebuie să ţină seama de Agenda 2030 a UE şi de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, de principiul răspunderii sociale corporative şi al transparenţei decizionale. Susţin adoptarea acestei rezoluţii.

Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos)

14-06-2018

Respectarea legislaţiei europene şi transpunerea prevederilor directivelor instituţiilor UE în legislaţia naţională este o condiţie esenţială pentru buna funcţionare a Uniunii. În vederea monitorizării statelor membre, tratatele europene desemnează Comisia ca responsabilă pentru evaluarea implementării legislaţiei comunitare, prin intermediul unui raport anual. În urma acestui proces, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE (CJUE) privind încălcările din partea anumitor state membre. În 2016, raportul Comisiei constată că aplicarea legislaţiei europene rămâne o provocare serioasă pentru statele membre, lucru atestat de numărul mare de proceduri de încălcare sesizate la CJUE, un nou record pentru ultimii cinci ani. Cele mai multe probleme în transpunerea reglementărilor au fost înregistrate în domeniile protecţiei mediului, justiţiei şi protecţiei consumatorilor, sistemului fiscal şi pieţei interne. În aceste condiţii, e nevoie de o mai bună cooperare la nivel general între instituţiile europene şi cele naţionale, dar şi de introducerea unor proceduri pilot ale UE, cu precădere în domeniul legislaţiei de mediu şi a măsurilor privind dreptul de azil şi migraţia. De asemenea, Comisia trebuie să îşi clarifice priorităţile şi să intervină acolo unde poate face diferenţa. Un rol important îl joacă şi monitorizarea din partea partenerilor sociali şi a societăţii civile. Susţin adoptarea acestui raport.

Componența Parlamentului European (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

Componența Parlamentului European se va modifica, începând cu legislatura care va începe la mijlocul anului viitor, în special ca urmare a retragerii Marii Britanii din structurile europene. În urma acestui eveniment, va rezulta un număr vacant de mandate de europarlamentari, care vor fi redistribuite între statele membre, o parte, sau vor fi păstrate în eventualitatea aderării altor state la Uniunea Europeană.
În urma propunerii Parlamentului European din februarie 2018, Consiliul a fost de acord cu principalele prevederi legate de modificarea compoziției legislativului european începând cu mandatul 2019-2024. Astfel, se va menține principiul proporționalității degresive, conform căruia statele membre sunt reprezentate în funcție de populația lor, însă numărul de cetățeni reprezentați de fiecare deputat al statelor mari este mai mare, pentru a permite o reprezentare adecvată și statelor mici. De asemenea, statele membre nu vor pierde niciun mandat, iar o parte dintre ele vor recâștiga o parte din mandatele la care au renunțat în 2006 și 2013, în urma aderării altor state la UE. Per ansamblu, însă, numărul total al europarlamentarilor se va reduce la 705. Este un compromis pragmatic, care va permite o mai corectă reprezentare a cetățenilor europeni și o funcționare eficientă a legislativului european. Susțin adoptarea recomandării.

Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka)

13-06-2018

Procedurile de insolvență au fost reglementate de instituțiile europene încă din 2015. Reglementările au intrat în vigoare din iunie 2017, cu excepția părților referitoare la sistemul de interconectare a registrelor naționale de insolvență, care se vor aplica din iunie 2019. În ianuarie 2017, Croația a notificat Comisia în privința unei serii de modificări recente ale legislației sale naționale în materie de insolvență, prin care au fost introduse noi tipuri de insolvență, cum ar fi procedura de pre-insolvență și o procedură de insolvență a consumatorului.
În aceste condiții, în urma examinării modificărilor de către Comisie, anexa la Regulamentul privind procedurile de insolvență va trebui modificată, pentru a adapta domeniul de aplicare al regulamentului reformat la noul cadru juridic al legislației croate. Și alte state, cum ar fi Belgia, Bulgaria, Letonia sau Portugalia au notificat introducerea de schimbări în cadrul legislației lor naționale privind insolvența. În aceste condiții, se impune, în mod clar, amendarea regulamentului european aflat în vigoare, pentru a introduce noile schimbări în legislația europeană. Modificările respective nu afectează substanța reglementărilor existente. În consecință, susțin adoptarea acestui raport.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels