Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

597

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(19)

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Orarul de vară (dezbatere)

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(7)

Componența Parlamentului European (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(4)

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(14)

Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(15)

Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (dezbatere)

17-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-17(7)

Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

12

AVIZ referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

BUDG
31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

AVIZ referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitate

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Propuneri de rezoluţie

130

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări parlamentare

153

Combaterea sclaviei moderne în Regatul Unit după Brexit

27-02-2018 E-001201/2018 Comisia

Diferențele de remunerare între femei și bărbați

23-02-2018 E-001130/2018 Comisia

Combaterea discriminării etnice în statele membre

20-02-2018 E-001036/2018 Comisia

Combaterea hărțuirii sexuale în Uniunea Europeană

15-02-2018 E-000961/2018 Comisia

Pericolul automatizării pentru locurile de muncă

14-02-2018 E-000917/2018 Comisia

Impactul îmbătrânirii populației asupra sustenabilității fiscale

12-02-2018 E-000866/2018 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Combaterea dublei impozitări a autoturismelor în UE

26-01-2018 E-000449/2018 Comisia

Combaterea manipulării kilometrajului

26-01-2018 E-000448/2018 Comisia

Susținerea educației copiilor romi în Uniunea Europeană

19-12-2017 E-007834/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

386

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

Decizia cetățenilor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a sprijini retragerea acestei țări din Uniunea Europeană a fost consfințită de rezultatul final al referendumului din iunie 2016. În urma acestuia, a fost declanșat procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniune și structurile sale instituționale, cunoscut sub denumirea generică de Brexit.
Tratativele realizate între Comisie și guvernul de la Londra în ultimele luni au dus la realizarea unor progrese importante privind realizarea acestui proces. S-a convenit desfășurarea negocierilor privind termenii separării celor două părți și condițiile financiare ale acesteia, concomitent cu negocierea statutului viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, cu posibilitatea de a avea o perioadă de tranziție până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.
De asemenea, având în vedere situația specială a Irlandei de Nord, Comisia și guvernul britanic încearcă găsirea unei formule care să mențină această parte a Regatului Unit în uniunea vamală. Cu toate acestea, noua relație dintre cele două părți nu va putea depăși stadiul de acord de liber schimb, fie el și comprehensiv, în conformitate cu dorința exprimată de cetățenii britanici prin referendum. Orice soluție va trebui să țină, însă, seama de interesele cetățenilor europeni. Resping adoptarea rezoluției.

Statisticile din transportul feroviar (A8-0038/2018 - Karima Delli)

14-03-2018

Transporturile feroviare reprezintă una dintre componentele principale ale sistemului infrastructurii de transport a Uniunii Europene. Din păcate, în ciuda avantajelor sale evidente, exploatarea sectorului feroviar rămâne fragmentată între sistemele naționale puțin coordonate, iar în unele zone, subfinanțarea sa pune reale probleme eficienței traficului de marfă și de călători.
În aceste condiții, în vederea realizării unei armonizări în domeniu, instituțiile europene au convenit să revizuiască Regulamentul privind statisticile din transportul feroviar. Revizuirea urmează să includă furnizarea de date statistice complete și exacte privind transportul de marfă și de călători, precum și date privind conexiunile transfrontaliere sau echipamentele de infrastructură feroviară echipate cu ERTMS. În urma memorandumului de înțelegere semnat în 2016 între Eurostat și Comisie (DG MOVE), Comisia s-a angajat să furnizeze o analiză a tronsoanelor de cale ferată care au fost dezafectate sau disponibilizate, ținând seama de infrastructură și aspectele socio-economice și operaționale.
De asemenea, în urma memorandumului de înțelegere semnat în 2016 între Eurostat și Agenția UE pentru Căile Ferate (ERA), ERA s-a angajat să faciliteze accesul la date privind lungimea căilor ferate și numărul de vehicule echipate cu ERTMS. În acest fel, factorii de decizie și cetățenii europeni vor dispune de informații relevante. Susțin adoptarea acestui raport.

Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean)

14-03-2018

Uniunea Europeană veghează la menținerea unei stări de sănătate corespunzătoare a cetățenilor statelor membre. În acest sens, combaterea diverselor maladii și infecții care pot apărea este un obiectiv important al instituțiilor europene.
Un astfel de exemplu este Boala de Newcastle, care este o maladie virală ce afectează mai multe specii de păsări sălbatice și domestice și care este transmisibilă la oameni. Boala a fost descoperită la începutul secolului XX, fiind originară din Asia de Sud-Est, și afectează în special păsările de curte, având un potențial de răspândire semnificativ. Expunerea oamenilor la păsările infectate, în special în cadrul fermelor de procesare a cărnii de pasăre, poate cauza conjunctivită și simptome asemănătoare gripei.
În prezent, nu există un tratament pentru această maladie, a cărei rată de mortalitate este de 90%, însă instituirea de măsuri sanitare corespunzătoare, cum ar fi vaccinurile profilactice, poate reduce incidența și transmiterea virusului. În aceste condiții, instituțiile europene au propus modificarea Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle. Aplicarea modificărilor va contribui la limitarea efectelor asupra oamenilor. Susțin adoptarea acestui raport.

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A8-0028/2018 - Hannu Takkula)

14-03-2018

Uniunea Europeană a dezvoltat în ultimii ani o relație foarte bună cu Georgia, care este principalul său partener în zona Caucazului de Sud. După alăturarea Georgiei la parteneriatul estic al UE în 2009, intrarea în vigoare a Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) dintre Uniune și Georgia la 1 septembrie 2014, urmată de intrarea în vigoare a Acordului de asociere la 1 iulie 2016, a marcat consolidarea acestei relații.
În prezent, UE este principalul partener comercial al Georgiei, țară care înregistrează progrese semnificative în reformele necesare adaptării la cerințele DCFTA. Cu toate acestea, țara continuă să se confrunte cu un context extern nefavorabil, deficitul său bugetar s-a accentuat, moneda națională s-a depreciat considerabil, iar ponderea datoriei publice în PIB a crescut. În același timp, sistemul financiar rămâne solid și bine capitalizat în general.
În aceste condiții, guvernul Georgiei a solicitat o asistență macrofinanciară pentru remedierea problemelor. Comisia a propus acordarea a 45 de milioane euro, din care 35 de milioane în împrumuturi și 10 milioane în granturi, pentru a ajuta această țară în perioada 2017-2020. Având în vedere experiențele de succes ale ultimelor două cereri de asistență, sunt întrunite condițiile pentru acordarea finanțării. Susțin adoptarea acestui raport.

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

14-03-2018

Bugetul Uniunii Europene este principalul instrument pentru realizarea politicilor europene. În prezent, însă, Uniunea se confruntă cu o serie de provocări semnificative, cum ar fi efectele ultimei crize economice și financiare, șomajul, migrația, schimbările climatice și Brexitul. Conform estimărilor, acesta din urmă ar avea ca rezultat pierderea a nu mai puțin de 12 miliarde euro din bugetul UE.
În vederea acoperirii necesarului de finanțare pentru îndeplinirea angajamentelor luate și pentru sporirea gradului de independență decizională în afacerile internaționale, instituțiile europene trebuie să reformeze sistemul de resurse proprii ale Uniunii. Aceasta impune o corelare a viitorului cadru financiar multianual (CFM) cu resursele care vor fi disponibile în acel moment. Printre reformele care ar fi utile, se numără eliminarea sistemului rabatului aplicat Marii Britanii, dar și Germaniei, Austriei, Olandei și Suediei. De asemenea, se are în vedere o reducere cu 40% a proporției contribuțiilor conform venitului național brut al fiecărui stat, pentru a ieși din logica de sumă zero existentă până acum, concomitent cu introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, a unei taxe de mediu (începând din 2021), respectiv prin introducerea de alte taxe de către agențiile europene descentralizate. Este o inițiativă necesară și susțin adoptarea acestui raport.

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

14-03-2018

În vederea realizării unei coordonări adecvate a politicilor la nivelul economiei europene, Parlamentul European primește anual o analiză a perspectivelor creșterii economice, ca prim pas al semestrului european. Pe baza acesteia, Comisia face apoi recomandări statelor membre.
Pentru anul 2018, analiza confirmă revenirea economiilor statelor membre, cu creșteri economice solide, scăderea șomajului, îmbunătățirea finanțării și investițiilor. În aceste condiții, Comisia își propune menținerea eforturilor de creștere a investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unui nivel stabil de finanțare. Totuși, Parlamentul European consideră că e nevoie de un accent mai mare pe convergență, crearea de locuri de muncă de calitate și creșterea investițiilor publice. De asemenea, la nivelul cetățenilor europeni, se impune creșterea veniturilor, combaterea inegalităților din societate, susținerea dezvoltării durabile și măsuri de protecția mediului.
Toate acestea trebuie incluse în recomandările pentru statele membre, principalii actori care vor pune în aplicare măsurile respective. În acest fel, va fi consolidat pilonul social al Uniunii și vor fi luate în considerare interesele cetățenilor europeni și dreptul lor la o calitate cât mai bună a vieții, în conformitate cu Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD) ale ONU. Susțin adoptarea acestui raport.

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

14-03-2018

Analiza anuală a creșterii (ACC), parte a ciclului semestrului european, are ca scop consolidarea dezvoltării economice durabile, prin identificarea priorităților Uniunii pentru anul următor. Documentul actual oferă indicatori sociali mai exacți ai ocupării forței de muncă și performanțelor sociale ale statelor membre, grupate în piloni privind egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, piețele dinamice ale forței de muncă și condițiile de muncă echitabile, respectiv protecția socială și incluziunea.
Datele respective indică semne pozitive de redresare a economiei europene, fiind create 8 milioane de locuri de muncă suplimentare începând din 2014. Cu toate acestea, persistă o serie de probleme legate de șomajul în rândul tinerilor, inegalitățile sociale, lipsa competențelor digitale, îmbătrânirea populației, depopularea anumitor regiuni, discriminarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Este nevoie de investiții adiționale în programele sociale de reinserție pe piața muncii, de creștere a veniturilor, de protejare a grupurilor vulnerabile și de eliminare a decalajelor salariale de gen.
De asemenea, e necesară consolidarea sindicatelor și sistemelor de negociere colectivă, creșterea calității serviciilor publice și o mai bună redistribuție a bogăției în societate, care să acorde tuturor cetățenilor șanse egale de dezvoltare personală. Susțin adoptarea acestui raport.

Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a constituit nucleul de la care a pornit construcția europeană în urmă cu aproape șapte decenii. Ea s-a bazat pe punerea în comun a două resurse industriale fundamentale ale statelor membre fondatoare: cărbunele și oțelul, pentru a evita folosirea lor în vederea susținerii unei noi conflagrații pe continentul european.
În prezent, cele două resurse nu mai au aceeași importanță, poate cu excepția parțială a oțelului, iar industriile pe care le susțin au început să dispară. Cu toate acestea, instituțiile europene nu pot să ignore capitalul uman și științific al acestor domenii, care poate fi canalizat înspre o economie bazată pe decarbonizare și refolosirea resurselor.
În acest scop, odată cu expirarea Tratatului CECO, a fost creat Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (FCCO), menit să ofere perspective viabile sectoarelor industriale respective și alocând 72,8 % din finanțare sectorului oțelului și 27,2 % sectorului cărbunelui. În urma politicii monetare a Băncii Centrale Europene (BCE), valoarea investițiilor a scăzut considerabil în ultimii ani, la doar 27 milioane euro în 2018. Dezangajările respective, în valoare totală de 40,3 milioane euro, vor putea fi folosite de FCCO în următorii ani. Susțin adoptarea acestei recomandări.

Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

Uniunea Europeană și Noua Zeelandă au dezvoltat în ultimele decenii, în ciuda distanței geografice, o relație de parteneriat consolidat în toate domeniile de interes comun. Aceasta va fi consfințită formal de noul acord de liber schimb (ALS) care va fi adoptat în curând.
Unul dintre sectoarele în care e nevoie de întărirea cooperării între cele două părți, și care nu este inclus în negocierile pentru ALS, privește cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, în vederea asigurării unui mediu vamal mai sigur și mai favorabil comerțului.
În acest scop, Comisia a negociat un acord pentru cooperarea în domeniul vamal cu guvernul neo-zeelandez în perioada 2013-2017, care a fost semnat în iulie anul trecut. Acordul prevede sprijinirea comerțului legitim prin crearea unui schimb mai previzibil, facilitarea schimbului de informații și a cooperării între autoritățile vamale pentru crearea condițiilor unei concurențe echitabile, precum și un aport important la prevenirea, anchetarea și combaterea încălcărilor legislației vamale.
Acorduri similare au fost încheiate de UE cu Canada, China, Coreea de Sud, Hong Kong, India, Japonia și Statele Unite. Încheierea acordului cu Noua Zeelandă ar contribui la armonizarea practicilor vamale la nivel internațional. De aceea, susțin adoptarea acestei recomandări.

O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Progresul tehnologic la care suntem martori în ultimii ani a adus multe îmbunătățiri în toate domeniile și activitățile umane. Acestea au dus la crearea unui nou tip de economie, bazată pe resursele digitale, care facilitează mobilitatea, cunoașterea și interconectarea statelor și cetățenilor la nivel mondial.
În mod concret, în domeniul transporturilor, aplicarea noilor tehnologii a contribuit la apariția domeniului cunoscut sub denumirea de „transportul inteligent” și a vehiculelor autonome. Această adevărată revoluție a transporturilor la nivel global nu putea fi ignorată de instituțiile europene, care s-au situat în fruntea susținătorilor noului domeniu în ultimii ani. Astfel, au apărut programe de cercetare și dezvoltare precum C-Roads și GEAR 2030, dar și Platforma STI 2016-2017.
Actuala strategie a Comisiei evidențiază importanța potențialului tehnologiilor digitale în transportul rutier. În acest sens, sunt prioritare domenii precum protecția datelor personale, asigurarea securității cibernetice, tehnologiile comunicațiilor și frecvențelor, respectiv asigurarea interoperabilității sistemelor. De asemenea, este necesară încurajarea sectoarelor industriale ale telecomunicațiilor, construcțiilor de mașini și operatorilor de energie pentru implementarea corectă a noilor tehnologii. În acest fel, o mare parte a accidentelor cu victime umane de pe șoselele europene vor putea fi evitate și va crește, în mod semnificativ, siguranța traficului rutier. Susțin adoptarea acestui raport.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels