Claudia ȚAPARDEL
 • Claudia
  ȚAPARDEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 16 decembrie 1983, București

Luări de cuvânt în plen

578

Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova (dezbatere)

03-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-03(18)

Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-14(19)

Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-14(20)

Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)

14-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-14(24)

Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(12)

Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)

17-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-17(19)

Anul european al patrimoniului cultural (dezbatere)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

4

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

9

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

AFCO
01-06-2017 AFCO_AD(2017)603107

AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

BUDG
09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

BUDG
08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350

AVIZ referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitate

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

AFCO
23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149

AVIZ referitor la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE

AFCO
30-09-2015 AFCO_AD(2015)560882

Propuneri de rezoluţie

129

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Siria

22-11-2016 RC-B8-1249/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

16

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă

Detalii

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

Declaraţie scrisă referitoare la instituirea și promovarea unui card european de călătorie

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave în accidente rutiere

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Caducă

Detalii

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 275 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) la țările din Balcanii de Vest

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Caducă

Detalii

Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 68 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Întrebări parlamentare

127

Revizuirea Scutului de confidențialitate

09-08-2017 E-005193/2017 Comisia

Promovarea turismului în statele membre ale Uniunii

09-08-2017 E-005191/2017 Comisia

Stadiul implementării pachetului legislativ "Cerul unic european" II

09-08-2017 E-005190/2017 Comisia

Fondul european de ajustare la globalizare

09-08-2017 E-005189/2017 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Protejarea drepturilor copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European

19-07-2017 E-005001/2017 Comisia

Viitorul Europei

19-07-2017 E-005000/2017 Comisia

Restricțiile privind accesul la informații despre zboruri

19-07-2017 E-004999/2017 Comisia

Asigurarea securității transfrontaliere a operării dronelor în cadrul UE

19-07-2017 E-004998/2017 Comisia

Armonizarea legislației privind protecția copilului în cadrul UE

19-06-2017 E-004060/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

200

Raportul privind Turcia pe 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017

Relațiile Uniunii Europene cu Turcia au cunoscut o deteriorare constantă după lovitura de stat militară eșuată care a avut loc pe teritoriul statului turc în iulie 2016. La momentul respectiv, UE a condamnat tentativa de lovitură de stat, apreciind susținerea poporului turc pentru regimul democratic și susținând aducerea în fața justiției a participanților la această tentativă de a suprima democrația, însă cu garanția unui proces corect. În schimb, măsurile luate la adăpostul stării de urgență de către autoritățile de la Ankara sunt mai degrabă caracteristice unui stat totalitar decât unei democrații, fiind în mare măsură disproporționate. Printre acestea se numără: schimbarea prevederilor Constituției, concedierea colectivă a unor funcționari publici și a unor polițiști, închiderea unor canale mass-media, arestarea unor jurnaliști, profesori universitari, judecători și activiști pentru drepturile omului, dar și a unor oficiali aleși sau numiți, a unor membri ai serviciilor de securitate, confiscarea bunurilor acestora, închiderea unor școli și universități și interzicerea dreptului de a călători. Toate acestea vin în contradicție flagrantă cu îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga, pe care Turcia s-a obligat să le respecte odată cu începerea negocierilor de aderare la UE. În aceste condiții, procesul de aderare nu mai are obiect și trebuie oprit. Susțin adoptarea acestui raport.

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului comisiei (B8-0477/2017)

06-07-2017

Fenomenul terorist a devenit una dintre principalele provocări pentru societatea europeană la acest început de secol XXI. Atacurile teroriste au devenit, din păcate, un fapt comun în multe dintre orașele europene, amenințând integritatea cetățenilor noștri. Eforturile statelor membre de a combate acest fenomen nu au avut efectul scontat, în lipsa unei coordonări adecvate. În aceste condiții, Parlamentul European a venit cu propunerea de a înființa o comisie specială privind cooperarea și schimbul de informații în contextul antiterorismului la nivelul UE. Printre principalele sale responsabilități se numără analizarea datelor furnizate de autoritățile de apărare a legii din statele membre, schimbul de informații între toți actorii relevanți de la nivel național și european, identificarea deficiențelor legate de punerea în aplicare a legislației europene privind schimbul de informații judiciare și evaluarea disponibilității resurselor alocate de instituțiile naționale pentru combaterea terorismului în vederea cooperării transfrontaliere. De asemenea, comisia va avea în vedere cooperarea cu țări terțe din zona mediteraneeană și Orientul Mijlociu extins, în legătură cu spălarea banilor, finanțarea terorismului și informațiile privind recrutarea și pregătirea teroriștilor, dar și pentru a oferi sprijin acestor țări pentru programe de deradicalizare. Este o decizie binevenită pe care o susțin.

Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)

06-07-2017

Instituirea unui nou Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) reprezintă o oportunitate extraordinară de investiții pentru dezvoltare în vecinătatea estică și sudică a Uniunii Europene. Măsura vizează mobilizarea unei sume totale de până la 44 de miliarde de euro, cu fonduri inițiale de la bugetul Uniunii și de la Fondul european de dezvoltare (FED), după modelul planului de investiții pentru Europa, prin integrarea unui Fond de garantare FEDD de 1,5 miliarde de euro și a mecanismelor de finanțare mixtă existente pentru Africa și vecinătate, în valoare de 2,6 miliarde de euro. FEDD urmează să fie alcătuit din platforme regionale de investiții, care combină finanțarea oferită de mecanismele mixte cu Garanția FEDD, gestionate de Comisie și puse în aplicare în parteneriat cu instituții financiare cum ar fi BEI, BERD, băncile de dezvoltare internaționale, regionale și naționale. Înființarea FEDD este primul pilon al Planului de investiții externe (PIE) pentru intensificarea asistenței tehnice în țările partenere și pentru îmbunătățirea climatului de investiții în țările respective. Sprijinirea investițiilor și a implicării sectorului privat în finanțarea inovatoare ar putea stimula crearea de locuri de muncă, creșterea economică și stabilitatea în țările în curs de dezvoltare, abordând cauzele profunde ale migrației. Susțin adoptarea acestui raport.

Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Uniunea Europeană urmărește asigurarea unor drepturi egale pentru toți cetățenii săi, fără discriminare. În acest sens, instituțiile europene se preocupă de asigurarea accesului persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate la opere și la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Este vorba despre implementarea unor prevederi ale Tratatului de la Marrakesh pentru persoane nevăzătoare și cu dificultăți de vedere, care întârzie de ceva timp. Tratatul a fost adoptat în 2013 de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Aceste prevederi vor asigura drepturi egale persoanelor respective cu restul cetățenilor, indiferent de statul membru unde domiciliază și vor facilita schimbul transfrontalier de cărți și publicații imprimate în formate accesibile. Directiva propusă de Comisie asigură punerea în aplicare a prevederilor Tratatului, eliminând barierele în calea accesului persoanelor nevăzătoare la opere protejate de drepturile de autor prin transpunerea lor în alfabetul Braille, folosirea unor caractere mari, formatul electronic sau audio. Operele respective includ, pe lângă cărți, reviste, ziare și alte articole, partituri și alte materiale imprimate. Directiva este conformă cu obligațiile asumate de UE în cadrul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Susțin adoptarea acestui raport.

Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană (A8-0225/2017 - Michael Theurer)

06-07-2017

. – Uniunea Europeană a fost concepută ca un spațiu comun pentru activitățile economice înregistrate de cetățeni și companii provenind din toate statele membre. Cu toate acestea, sistemul de taxe și impozite rămâne atributul exclusiv al autorităților fiscale naționale. În unele situații, însă, anumite activități care se desfășoară pe teritoriul mai multor state membre sunt supuse dublei taxări. Aceasta în ciuda faptului că este vorba despre o singură activitate. Pentru a remedia această deficiență legată de diferențele naționale legate de sistemele de taxare, Comisia a venit cu propunerea înființării unui mecanism de soluționare a disputelor legate de taxarea dublă a profiturilor generate de afaceri, pentru apărarea drepturilor contribuabililor. Acest mecanism urmează să scurteze duratele de timp de răspuns al autorităților, să îmbunătățească rata de răspuns la plângerile depuse, să centralizeze informația necesară pentru introducerea unei plângeri într-un registru cu legislația statelor membre în domeniu tradusă în limbile oficiale ale UE. De asemenea, procesul de soluționare al plângerilor va deveni mult mai transparent, ca urmare a publicării informațiilor fără a aduce atingere protecției datelor sau secretului profesional. Este un prim pas în direcția eliminării dublei taxări la nivelul UE. Susțin adoptarea acestui raport.

Acțiunea UE pentru sustenabilitate (A8-0239/2017 - Seb Dance)

06-07-2017

Activitățile Uniunii Europene se bazează în prezent aproape integral pe obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. În urma realizării acestora se pot obține rezultate mai bune și mai echitabile în domeniul sănătății și prosperității cetățenilor, al acțiunii împotriva schimbărilor climatice și al conservării mediului pentru generațiile viitoare. Instituțiile europene analizează constant în ce mod programele europene afectează realizarea ODD-urilor, pentru a putea dispune de un set de obiective cuantificabile în acest sens, pe baza căruia se poate elabora o viitoare foaie de parcurs privind viitorul UE. Una dintre propunerile esențiale ale Comisiei este crearea unei platforme multilaterale a părților interesate, pentru a implica multiplele nivele ale guvernării și societatea civilă în realizarea ODD-urilor. Platforma va deveni un forum pentru partajarea celor mai bune practici și a exemplelor de succes, dar și a ideilor care nu au funcționat, venind de la actorii direct implicați în implementarea programelor de lucru. În privința politicilor privind schimbările climatice, aplicarea ODD se suprapune cu aplicarea Acordului de la Paris în vederea reducerii emisiilor de carbon, dezvoltării energiilor regenerabile și gestionării deșeurilor. Creșterea economică sustenabilă va duce la crearea a peste 400 000 de locuri de muncă verzi numai în domeniul gestionării deșeurilor. Susțin adoptarea acestui raport.

Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)

06-07-2017

. – Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene reprezintă o categorie aparte în cadrul politicilor de coeziune. În primul rând, ele sunt situate la o distanță semnificativă față de zona continentală europeană, sunt în general insule de dimensiuni mici, au o topografie și un climat dificil și depind economic de doar câteva produse, cum ar fi produsele obținute din pescuit și agricultură. Din acest punct de vedere, ele contribuie la diversitatea regiunilor UE. De asemenea, regiunile ultraperiferice beneficiază de fonduri de coeziune prin intermediul Fondului european pentru dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului social european (FSE). În vederea dezvoltării coerente a acestor zone, se impune însă aplicarea unor strategii viitoare care să pună accentul pe respectarea drepturilor sociale și economice ale cetățenilor, dar și pe turismul sustenabil și așa-numita „creștere albastră”. În ceea ce privește turismul, regiunile ultraperiferice dispun de un potențial deosebit care merită să fie exploatat la maxim, în vederea dezvoltării economice a zonelor respective. Un alt capitol important privește politica agricolă a acestor regiuni, care trebuie să țină seama de necesitatea diversificării, de particularitățile sectoarelor tradiționale, de promovarea etichetelor de origine și calitate și de producția ecologică. Susțin adoptarea acestui raport.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat în scopul acordării de asistență anumitor sectoare de activitate de la nivelul regiunilor statelor membre care sunt afectate în mod negativ de anumite schimbări la nivelul comerțului mondial, care au ca rezultat, cu precădere, pierderea de locuri de muncă. În acest fel, impactul social negativ al comerțului mondial globalizat este neutralizat și transformat într-o oportunitate de dezvoltare în alte domenii aflate în expansiune. Unul dintre aceste cazuri recente este cel privind locurile de muncă din cinci exploatări miniere de huilă și lignit situate în regiunea Castilia și Leon din nordul Spaniei. În mod concret, nu mai puțin de 339 de lucrători din acest sector au fost disponibilizați la începutul acestui an, ca urmare a lipsei de rentabilitate a acestor exploatări în comparație cu întreprinderi similare extraeuropene și a tendinței mondiale generale de a renunța la utilizarea combustibililor poluanți. În urma aplicației depuse de guvernul spaniol pe lângă Comisia Europeană în luna martie a acestui an s-a decis mobilizarea unei sume totale de 1 002 264 euro pentru reintegrarea pe piața muncii a acestor persoane. În plus, 125 de tineri vor primi asistență din partea statului spaniol în același scop. Susțin adoptarea acestui raport.

Standardele europene pentru secolul 21 (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)

04-07-2017

Utilizarea standardelor europene în diverse domenii de activitate constituie un sprijin important pentru consumatorii europeni și pentru calitatea produselor comercializate pe piața comună. În vederea consolidării standardizării, în special în contextul progreselor deosebite realizate în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC), Comisia Europeană a emis la mijlocul anului trecut o comunicare privind promovarea standardizării la nivel european și formarea unor platforme pentru elaborarea standardelor în timp util și în mod deschis, transparent și favorabil incluziunii. Inițiativa vizează accelerarea procesului de stabilire a standardelor TIC prin concentrarea pe cinci domenii prioritare: tehnologiile 5G, tehnologiile cloud computing , internetul obiectelor, tehnologiile de date și securitatea cibernetică. Asigurarea interoperabilității în aceste domenii la nivel european va constitui un progres important care va consolida competitivitatea acestor sectoare ale economiei UE. În același timp, însă, trebuie să fie avută în vedere implicarea în procesul de elaborare a tuturor actorilor relevanți, inclusiv a autorităților europene și naționale, sectoarelor industriale relevante, organizațiilor de profil, IMM-urilor, societății civile, persoanelor cu dizabilități. De asemenea, standardizarea nu trebuie să înlocuiască reglementările europene în domeniu, ci doar să le completeze în mod transparent și eficient. Doar în acest mod se va asigura respectarea intereselor tuturor consumatorilor europeni. Susțin adoptarea acestui raport.

Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (A8-0235/2017 - Bernd Lucke)

04-07-2017

Obligațiunile garantate constituie o categorie importantă a piețelor de capital de la nivel european, care s-au dovedit a fi investiții de încredere pentru instituțiile financiare și o opțiune de finanțare convenabilă și eficientă pentru emitenți. Atuurile lor sunt date de dublul recurs, portofoliile de acoperire de calitate ridicată (împrumuturi ipotecare și instrumente de datorie publică), de segregarea activelor de portofoliul de acoperire și de supravegherea publică specială. Din păcate, în acest moment, piața europeană pentru astfel de obligațiuni este extrem de fragmentată pe criterii naționale, ceea ce face foarte dificilă folosirea lor în vederea sprijinirii investițiilor transfrontaliere și a creșterii economice a Uniunii. În vederea realizării uniunii piețelor de capital este nevoie de crearea unui cadru european privind obligațiunile garantate, care va asigura active lichide de calitate ridicată, necesare în condițiile unor piețe financiare grav perturbate, cum a fost cazul în ultimii ani. Acest cadru va crea condițiile pentru stabilitatea financiară sistemică și pentru acoperirea unor tipuri de active mai riscante, dar generatoare de dezvoltare socio-economică. Adoptarea unei directive europene privind obligațiunile garantate și titlurile garantate europene va asigura reglementarea necesară a acestui domeniu. Susțin adoptarea acestui raport.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G218
  1047 Brussels