David BORRELLI : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Contact