David BORRELLI : Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la implementarea și reexaminarea Strategiei UE-Asia Centrală  
- INTA_AD(2015)571444 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)  
- ITRE_AD(2015)569782 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la rapoartele anuale pe 2012 și 2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 

Contact