David BORRELLI : Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte  
- INTA_AD(2018)615404 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul ... [Regulamentul CES]...  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente  
- ITRE_AD(2017)601274 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la tema „Către o strategie privind comerțul digital”  
- ITRE_AD(2017)609603 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020  
- ITRE_AD(2017)594095 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE  
- ITRE_AD(2017)592238 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri  
- ITRE_AD(2016)582213 -  
-
ITRE 

Contact