Marco AFFRONTE : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italia)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italia)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italia)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru pescuit
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Comisia pentru petiții
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2014, (CE) nr. 2187/2005 și (CE) nr. 1967/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la o strategie spațială pentru Europa  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la reanalizarea construirii sau nu a noii căi ferate de mare viteză Lyon-Torino  
- P8_DCL(2016)0111 - Caducă  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la cartografierea internațională a insulelor plutitoare de deșeuri  
- P8_DCL(2016)0093 - Caducă  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 86 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la poluarea cu microparticule de plastic  
- P8_DCL(2016)0006 - Caducă  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Numărul de semnatari : 340 - 02-05-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar